Katalikiško jaunimo grupės „Filmų naktis“

Lapkričio 19 dieną katalikiško jaunimo grupė Renhofo pilyje esančioje bibliotekoje suruošė „Filmų naktį“. Gimnazistams vadovavo ir padėjo kapelionas dr. Virginijus Grigutis ir tikybos mokytoja Dalė Kriščiūnienė. Renginyje dalyvavo 15 mokinių. Dalyviai jaukiai įsikūrė, draugiškai bendravo ir tarėsi rinkdamiesi filmus.
Filmų pertraukų metu gimnazistai vaišinosi sumuštiniais ir gaiviaisiais gėrimais bei arbata. Diskusijų metu jie aptarinėjo filmų turinį ir bandė suprasti pagrindinę mintį. Taip nuoširdžiai būnant kartu, laikas prabėgo greitai ir įdomiai. Aušo rytas, grupės nariai sutvarkė biblioteką ir patenkinti skirstėsi į namus. Šis renginys, kuris paskutinį kartą vyko prieš dvejus metus, gimnazistams paliko neišdildomus įspūdžius.

DK