Seminaras šeštadieninės mokyklos mokinių tėvams „Dvikalbystė šeimoje“

Seminaras šeštadieninės mokyklos mokinių tėvams „Dvikalbystė šeimoje“ (Foto: R. Lendraitis)
Seminaras šeštadieninės mokyklos mokinių tėvams „Dvikalbystė šeimoje“ (Foto: R. Lendraitis)

2021 lapkričio 27 d., šeštadienį Vasario 16-osios gimnazijoje vyko seminaras šeštadieninės mokyklos mokinių tėvams „Dvikalbystė šeimoje“. Seminaras buvo skirtas Vasario 16-osios gimnazijos 70-mečiui paminėti. Renginį, kurio projektą parengė Vasario 16-osios gimnazijos direktorės pavaduotoja Irena Sattler, finansavo Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Renginys vyko Gimnazijos bendrabučio salėje, laikantis Heseno sveikatos ir švietimo ministerijos bei Gimnazijos higienos plano nurodymų. Seminaro dalyviai susirinko bendriems pusryčiams Gimnazijos valgykloje. Po pusryčių prasidėjo paskaitos.
Dvi lektorės bendravo su seminaro dalyviais per vaizdo konferenciją. Paskaitą „Integruotas kalbos ugdymas: iššūkių įveika ir patarimai tėvams“ skaitė lektorė Ingrida Mereckaitė, VDU Švietimo akademijos edukologijos mokslų krypties doktorantė, edukologė, dėstytoja.
Darbo su studentais, mokant lietuvių kalbos, patirtimi vaizdo konferencijoje dalijosi Dr. Vaida Našlėnaitė–Eberhardt, Frankfurto J.W. Gėtės universiteto Baltistikos programos lietuvių kalbos lektorė. Dr. Vaida Našlėnaitė–Eberhardt taip pat labai įdomiai ir glaustai pristatė lietuvių kalbos kilmę bei istoriją.
Paskaitą tema „Filosofinių klausimų kėlimo svarba mokantis gimtosios kalbos diasporoje. Kūrybinių užduočių pavyzdžiai“ gyvai skaitė Dr. Sigita Šilingaitė, Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos katedros podoktorantūros stažuotoja, filosofijos ir filosofinės etikos dėstytoja, mokytoja praktikė, šiuo metu besistažuojanti Gimnazijoje.
Po kiekvienos paskaitos seminaro dalyviai turėjo daug klausimų kiekvienai lektorei, diskutavo, dalijosi patirtimi, klausė patarimo.
Lektorės savo paskaitose ne tik dalijosi patirtimi ir padėjo tėvams patarimais, bet ir pabrėžė lietuvių kalbos kaip vienos seniausių pasaulio kalbų grožį ir svarbą. Toks buvo ir seminaro rengėjų tikslas: priminti, kokia graži ir turtinga mūsų protėvių kalba. Mums visiems yra svarbu protėvių kalbą saugoti ir puoselėti..
Seminaro pabaigoje Vasario 16-osios gimnazijos direktorės pavaduotoja Irena Sattler pristatė lietuvišką programą Gimnazijoje ir įteikė seminaro dalyvio pažymėjimus bei Gimnazijos suvenyrus.
Visi atsisveikino su viltimi, kad kitais metais įvyks šio seminaro tęsinys.

IS

Seminaras šeštadieninės mokyklos mokinių tėvams „Dvikalbystė šeimoje“ (Foto: dr. S. Šilingaitė)
Seminaras šeštadieninės mokyklos mokinių tėvams „Dvikalbystė šeimoje“ (Foto: dr. S. Šilingaitė)
Seminaras šeštadieninės mokyklos mokinių tėvams „Dvikalbystė šeimoje“ (Foto: dr. S. Šilingaitė)
Seminaras šeštadieninės mokyklos mokinių tėvams „Dvikalbystė šeimoje“ (Foto: dr. S. Šilingaitė)
Seminaras šeštadieninės mokyklos mokinių tėvams „Dvikalbystė šeimoje“ (Foto: dr. S. Šilingaitė)
Seminaras šeštadieninės mokyklos mokinių tėvams „Dvikalbystė šeimoje“ (Foto: dr. S. Šilingaitė)
Seminaras šeštadieninės mokyklos mokinių tėvams „Dvikalbystė šeimoje“ (Foto: dr. S. Šilingaitė)
Seminaras šeštadieninės mokyklos mokinių tėvams „Dvikalbystė šeimoje“ (Foto: dr. S. Šilingaitė)
Seminaras šeštadieninės mokyklos mokinių tėvams „Dvikalbystė šeimoje“ (Foto: dr. S. Šilingaitė)
Seminaras šeštadieninės mokyklos mokinių tėvams „Dvikalbystė šeimoje“ (Foto: dr. S. Šilingaitė)
Seminaras šeštadieninės mokyklos mokinių tėvams „Dvikalbystė šeimoje“ (Foto: R. Lendraitis)
Seminaras šeštadieninės mokyklos mokinių tėvams „Dvikalbystė šeimoje“ (Foto: R. Lendraitis)