Advento pamaldos ,,Šventasis Mikalojus iš Miros“

Advento pamaldos ,,Šventasis Mikalojus iš Miros“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Advento pamaldos ,,Šventasis Mikalojus iš Miros“ (Foto: D. Kriščiūnienė)

Per šv. Mikalojaus dieną, gruodžio 6d., Renofo pilies koplyčioje 5–6 klasių gimnazistai dalyvavo advento pamaldose „Šventasis Mikalojus iš Miros“. Jas organizavo Vasario 16-osios gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis ir evangelikų kunigas Thomas Hoeppner-Kopf.
Pamaldos prasidėjo pasveikinimu, trumpu įžangos žodžiu bei giesmele, kurios metu buvo uždegta antroji Advento vainiko žvakė. Tikybos mokytoja Angela Allahyar-Parsa perskaitė laišką, kuriame mokiniai susipažino su šv. Mikalojaus istorija, sužinojo, kad už „Kalėdų Senelio“, dalinančio dovanas vaikams, figūros slypi garsus krikščionių vyskupas, didis geradarys ir pagalbininkas, rūpinęsis vargšais ir taip liudijęs begalinę Dievo meilę žmogui.
Vokietijoje dar ir šiandien vaikai, eidami miegoti, palieka batus prie lovų ir laukia šventojo Mikalojaus dovanų. Po pamaldų vyko viktorina apie šventąjį vyskupą. Jai pasibaigus, pralaimėjusių nebuvo – visi dalyviai gavo po šokoladinį Mikalojų.

DK

Advento pamaldos ,,Šventasis Mikalojus iš Miros“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Advento pamaldos ,,Šventasis Mikalojus iš Miros“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Advento pamaldos ,,Šventasis Mikalojus iš Miros“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Advento pamaldos ,,Šventasis Mikalojus iš Miros“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Advento pamaldos ,,Šventasis Mikalojus iš Miros“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Advento pamaldos ,,Šventasis Mikalojus iš Miros“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Advento pamaldos ,,Šventasis Mikalojus iš Miros“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Advento pamaldos ,,Šventasis Mikalojus iš Miros“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Advento pamaldos ,,Šventasis Mikalojus iš Miros“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Advento pamaldos ,,Šventasis Mikalojus iš Miros“ (Foto: D. Kriščiūnienė)