Tarptautinis sveikinimų projektas „Tegu šv. Kalėdos aplanko ir sujungia mūsų širdis”

Tarptautinis sveikinimų projektas „Tegu šv. Kalėdos aplanko ir sujungia mūsų širdis”
Tarptautinis sveikinimų projektas „Tegu šv. Kalėdos aplanko ir sujungia mūsų širdis”

Gruodžio mėnesį JAV LB Švietimo tarybos inicijuotam tarptautiniam projektui „Tegu šv. Kalėdos aplanko ir sujungia mūsų širdis” virtualius sveikinimus siuntė viso pasaulio lituanistinių mokyklų ir darželių auklėtiniai.
Mūsų gimnazistai ir šeštadieninės mokyklėlės mokiniai pasaulio lietuvius sveikino su šv. Kalėdomis ir kvietė mintyse susėsti prie bendro švenčių stalo. Sveikinimus ir linkėjimus skaitė Gustė U., Henrieta V. ir Gabrielius L. Projektą gimnazijoje ir šeštadieninėje mokykloje įgyvendino šie mokytojai: Robertas Lendraitis, Gintaras Ručys, Dalė Kriščiūnienė, Asta D`Elia ir Aušra Lorenz.

AD
Įrašą galite žiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=BoEB8mgGQPA&t=23s

Tarptautinis sveikinimų projektas „Tegu šv. Kalėdos aplanko ir sujungia mūsų širdis”
Tarptautinis sveikinimų projektas „Tegu šv. Kalėdos aplanko ir sujungia mūsų širdis”