Minime Kruvinojo sekmadienio trisdešimtmetį

Sausio 13-osios minėjimas (Foto: R. Lendraitis)
Sausio 13-osios minėjimas (Foto: R. Lendraitis)

1991 sausio 13-oji, sekmadienis, yra žinomas kaip dar viena skaudi Lietuvos istorijos žaizda ir ir kovos už laisvę etapas. Prieš tris dešimtmečius lietuvių tauta pirmoji iš sovietinių respublikų, vieninga ir susitelkus, kovojo už laisvą Lietuvą. Tądien dešimtys tūkstančių lietuvių statė prie parlamento barikadas ir susikibę rankomis stovėjo prieš sovietų tankus. Prie Seimo degė laužai, skambėjo lietuviškos dainos.
Sovietų valdžios įsakymu armija tankais ir ginklais turėjo nutildyti Lietuvos norą būti nepriklausomai ir jėga išsaugoti Sovietų Sąjungos vienybę. Specialios sovietinės armijos grupuotės buvo užėmę ne tik Spaudos rūmus, bet ir Televizijos bokštą, prie kurio vyko kruvini susidūrimai tarp taikių demonstrantų už laisvę ir sovietinės armijos grupių. Tankai važiavo į žmonių minią, o kariai šaudė į žmones. Šioje kovoje žuvo 14 gynėjų ir apie 700 žmonių buvo sužeisti. Tos nakties Lietuvos pergalė buvo ir visos Europos pergalė, pareikalavusi pasikeitimų Sovietų Sąjungoje bei Europos tautų solidarumo.
2022 m. sausio 13 d., trečiadienį, Lietuva minėjo šią istorinę dieną: visoje Lietuvoje nuo 8.00 iki 8.10 val.vyko pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, kurios metu languose buvo uždegtos vienybės ir atminimo žvakutės.
Kiekvienais metais Gimnazija mini šią dieną. Šiais metais mes taip pat prisijungėme prie pilietinės inciatyvos Lietuvoje ir uždegėme anta palangių žvakeles kaip vienybės ir atminimo simbolį.
Atminimo žvakės degė Gimnazijos fojė, ant palangių, kieme bei prie kryžiaus.
Nuotraukos ant stendo priminė istorinius įvykius. Mėlynavo neužmirštuolės – simbolis, kuris rodo, kad nepamiršome ir nepamiršime tikrosios laisvės kainos.
Mokytojai pirmos pamokos pradžioje uždegė žvakes, papasakojo apie Sausio 13-ąją bei pagerbė jos aukas tylos minute.
Per pertraukas Gimnazijos foje buvo rodomas vaizdo įrašas, skirtas Sausio 13 –ajai paminėti. Vaizdo įrašą paruošė mokytojai Asta D‘Elia ir Gintaras Ručys kartu su savo mokiniais.
Dėkojame visiems mokiniams bei kolegoms.

SKI

Sausio 13-osios minėjimas (Foto: R. Lendraitis)
Sausio 13-osios minėjimas (Foto: R. Lendraitis)
Sausio 13-osios minėjimas (Foto: R. Lendraitis)
Sausio 13-osios minėjimas (Foto: R. Lendraitis)
Sausio 13-osios minėjimas (Foto: R. Lendraitis)
Sausio 13-osios minėjimas (Foto: R. Lendraitis)