Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas (Foto: M. D. Schmidt)
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas (Foto: M. D. Schmidt)

Kaip kiekvienais metais, Vokietijos Lietuvių bendruomenė (VLB) kartu su Vasario 16-osios gimnazija vasario 19 d. surengė gražią šventę Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Nepaisant Covid-19 suvaržymų, šventė vyko sklandžiai, vyravo gera nuotaika. Visi, negalėję dalyvauti šventėje, turėjo galimybę ją stebėti nuotoliniu būdu VLB „Facebook“ paskyroje.
Renginys prasidėjo Tautine giesme ir kunigo dr. Virginijaus Grigučio invokacija, po kurios pasirodė Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai (vadovas Gintaras Ručys). Puikiai techniškai buvo išspręstas Vasario 16-osios gimnazijos mokinių tautinių šokių ansamblio (vadovė Audronė Ručienė) pasirodymas, kuris buvo transliuojamas projektoriumi.
Pasibaigus pasirodymui, sveikinimo žodį tarė VLB pirmininkas Augustas Šernius. Pirmininko sveikinimo kalboje buvo nukeliauta į Vasario 16-osios įvykius, išryškinta anuometinių politikų drąsa kuriant nepriklausomą Lietuvą. Sveikinimo žodį taip pat tarė gimnazijos direktorė Rasa Weiss. Vadovė pasveikino visus atvykusius į šventę ir pabrėžė Vasario 16-osios svarbą mūsų gyvenime. Vėliau kalbėjo gerbiamas svečias – LR ambasadorius Vokietijoje Ramūnas Misiulis. Ambasadorius savo kalboje nubrėžė paralelę tarp senųjų įvykių ir šių dienų realijų. VLB dėkojo Marijai Dambriūnas-Schmidt, buvusiai Vasario 16-osios gimnazijos mokytojai, Lietuvių Kultūros Instituto (LKI) valdybos narei už lietuvybės sklaidą. Jai įteiktas garbės apdovanojimas.
„Vasrio 16-osios“ vardo stipendija buvo įteikta vienuoliktokei Paulinai K. Paskatinimas jau kelerius metus iš eilės gimnazistams skiriamas už išskirtinį indėlį garsinant mokyklos vardą, už labai gerą mokymąsi bei aktyvią visuomeninę veiklą. Pirmosios renginio dalies pabaigą vainikavo LR garbės konsulės Heseno žemėje Gabrielės Gilytės-Hein atliktas M. K. Čiurlionio kūrinys.
Antroji renginio dalis buvo skirta susitikimui su Europos parlamento nariu prof. Liudu Mažyliu. Profesorių pristatė ir pokalbį moderavo VLB valdybos narė Asta Korinth. Pristatymas vyko laisva pokalbio forma, buvo papasakota apie Vasario 16-osios akto paieškas ir kitas prof. L. Mažylio gyvenimo patirtis. Vėliau profesorius skaitė įdomią paskaitą „1918 metų Lietuvos Respublikos akto reikšmė šiandien“. Jis kalbėjo apie tai, kaip tuomet buvo siekta Lietuvos nepriklausomybės ir kaip susiklostė palankios aplinkybės paskelbti Lietuvos nepriklausomybę. Prof. L. Mažylis savo pranešime taip pat aptarė šiandieninės Lietuvos padėtį tarptautinėje arenoje ir iškilusius sunkumus, kuriuos bandoma drąsiai įveikti. Prof. L. Mažylio pranešimas buvo labai įdomus, dinamiškas, nestokojantis humoro bei įdomių įžvalgų. Po pranešimo profesorius mielai atsakinėjo į žiūrovų klausimus, o klausytojai buvo labai dėkingi, kad Lietuvos Respublikos gimimo dieną galėjo paminėti kartu.
Pasibaigus oficialiai daliai, vyko muzikinis vakaras su Igoriu Šifriu iš Hanoverio, kurio metu žmonės galėjo ne tik pabendrauti, bet ir pašokti. Šventę puikiai vedė Romuvos LB valdybos narė Eglė Dosinienė. Dėka informatikos mokytojo ir VLB valdybos nario Roberto Lendraičio renginys vyko be technikos trikdžių.

IGL