Pagerbiame Romo Kalantos atminimą

Pagerbiame Romo Kalantos atminimą (Foto: D. Kriščiūnienė)
Pagerbiame Romo Kalantos atminimą (Foto: A. D’Elia)

Šiemet minime 50-ąsias Romo Kalantos tragiškos žūties metines. 1972 m. gegužės 14 d. Kauno miesto sode protestuodamas prieš Lietuvos sovietinę okupaciją susidegino devyniolikmetis Romas Kalanta. Nuo 2002 m. gegužės 14-oji Lietuvoje kasmet minima kaip Pilietinio pasipriešinimo diena.
Mokytojai Dalė Kriščiūnienė ir Povilas Villuveit paruošė stendą apie Romą Kalantą lietuvių ir vokiečių kalbomis. Mokiniai uždegė trispalves žvakutes ir pagerbė žuvusįjį tylos minute.

AD

Pagerbiame Romo Kalantos atminimą (Foto: D. Kriščiūnienė)
Pagerbiame Romo Kalantos atminimą (Foto: A. D’Elia)
Pagerbiame Romo Kalantos atminimą (Foto: D. Kriščiūnienė)
Pagerbiame Romo Kalantos atminimą (Foto: A. D’Elia)
Pagerbiame Romo Kalantos atminimą (Foto: D. Kriščiūnienė)
Pagerbiame Romo Kalantos atminimą (Foto: A. D’Elia)
Pagerbiame Romo Kalantos atminimą (Foto: D. Kriščiūnienė)
Pagerbiame Romo Kalantos atminimą (Foto: A. D’Elia)