Joninių šventė 2022

Joninių šventė (Foto: A. Janulionienė)
Joninių šventė (Foto: A. Janulionienė)

Birželio 25 d. Jonines šventė visa gimnazijos bendruomenė. Klasėse mokiniams buvo surengtos dirbtuvės: gimnazistai pynė vainikus, žaidė lietuviškus žaidimus, šoko, gamino dirbinius iš įvairiausių žaliavų.
Vėliau gimnazijos kiemelyje, senojo ąžuolo paunksmėje, gausiai susirinkusius šventės dalyvius pasveikino gimnazijos direktorė Rasa Weiss. Sveikinimo žodžius tarė Kuratorijos pirmininkas Martynas Lipšys, Lampertheimo miesto meras Gottfried Stoermer, Bergštrasės apskrities viršininko pavaduotojas Heinz Klee, Bundestago narys dr. Michael Meister ir LR Garbės konsulė Gabrielė Gylytė-Hein. Kalbose buvo akcentuojamas jaukus ir linksmas buvimas kartu, kuris nėra savaime suprantamas, kadangi netoliese vyksta karas. Tačiau visi kalbėtojai buvo vieningos nuomonės, jog šviesa visuomet nugali tamsą.
Heseno žemės valstybės sekretorius Europos klausimais Uwe Becker abiturientams Justinui G. ir Pia R. įteikė ilgai lauktą apdovanojimą „ Žmonėms, vertiems pagarbos“ (vok. Menschen des Respekts). Nuo 2017 metų už teisingumą, dorą, pagarbų elgesį ir aktyvumą apdovanojami Heseno žemėje gyvenantys žmonės.
ES reikalų pirmininkas Bergštrasės apskrityje Wolfgang Freudenberg apdovanojo devintokus Mariją G. ir Kasparą J. bei septintokę Juliją G. – Europos konkurso laimėtojus (mokytoja Aina Janulionienė). Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dovanas bei diplomą ir medalį direktorė Rasa Weiss perdavė Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados laureatui Aldui S. (mokytoja Asta D`Elia).
Po plačiašakiu ąžuolu nuotaikingą muzikinę programą, sulaukusią gausių žiūrovų plojimų, atliko gimnazijos tautinių šokių kolektyvas, vokalinis ansamblis ir orkestras (vadovai Audronė Ručienė ir Gintaras Ručys). Su mokiniais puikiai grojo politikos ir ekonomikos mokytojas Marcel Ruschau. Sceną puošė 8 ir 7 klasės mokinių kartu su dailės mokytoja Aina Janulioniene pagamintas Joninių šventės akcentas – stilizuotas paparčio žiedas. Renginį, kurį koordinavo direktorės pavaduotoja Irena Sattler, moderavo dvyliktos klasės mokiniai Jana K. ir Frederic N.
Po oficialios renginio dalies ilgiausios metų dienos ir trumpiausios nakties šventės šurmulys pasklido po visą Renhofo sodybą. Vyko draugiškos dabartinių ir buvusių gimnazistų krepšinio rungtynės (organizatorius Arūnas Tauras). Vasario 16-osios gimnazijos lituanistinės mokyklos mokytojos Dalė Kriščiūnienė ir Aušra Lorenz šventės dalyvių vaikučiams pasiūlė kūrybinius užsiėmimus.
Šventės dalyviai mielai fotografavosi prie vartų, kuriuos Vokietijos lietuvių bendruomenės narės apipynė ąžuolo šakelėmis. Ne tik vaikai, bet ir suaugusieji pasipuošė vainikais iš magišką galią turinčių ir kupolėmis vadinamų gėlių bei žolynų.
Joninių svečiai galėjo paskanauti ne tik dvyliktokų siūlomų pyragų, išgerti kavos bei gaiviųjų gėrimų, bet ir pasisotinti lietuviškais patiekalais, įsigyti šakočių, rankdarbių ir Tėvynę primenančių suvenyrų.
Vakare pilies salėje vyko koncertas „Draugai draugams“, sutemus vis dar skambėjo liaudiškos muzikos ansamblio „Ridigdo“ iš Štutgarto dainos, smagiai sukosi švenčiančiųjų rateliai.
Labai džiaugiamės, kad šiais metais į Rasų šventę atvyko ir su gimnazija susipažino daug neseniai į Vokietiją atvykusių lietuvaičių ir jų atžalų. Nors Joninių laužas dėl sausros nebuvo uždegtas, tai netrukdė visiems linksmai švęsti vasaros saulėgrįžą.
AD

Joninių šventė (Foto: A. Janulionienė)
Joninių šventė (Foto: A. Janulionienė)
Joninių šventė (Foto: A. Janulionienė)
Joninių šventė (Foto: A. Janulionienė)
Joninių šventė (Foto: A. D'Elia)
Joninių šventė (Foto: A. D’Elia)
Joninių šventė (Foto: A. D'Elia)
Joninių šventė (Foto: A. D’Elia)
Joninių šventė (Foto: A. D'Elia)
Joninių šventė (Foto: A. D’Elia)
Joninių šventė (Foto: A. D'Elia)
Joninių šventė (Foto: A. D’Elia)