Lietuvos Tautiškos Giesmės giedojimas Hiutenfelde

Jau kiek atvėsusį liepos 6-tosios vakarą į Lietuvos Tautiškos giesmės giedojimą Hiutenfelde susirinko gausus Vokietijos lietuvių bendruomenės narių būrys, jų draugai, taip pat sulaukėme svečių ir iš Čekijos lietuvių bandruomenės.
Sugiedojus Tautišką giesmę, Romuvos LB apylinkė pakvietė atvykusiuosius atsigaivinti ir šiltai besišnekučiuojant praleisti laiką prie Renhofo pilies bei parke.

RL