Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena gimnazijoje

Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena gimnazijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)Liepos 6-toji – Lietuvos valstybės ir Tautiškos giesmės diena. Šią dieną švenčiama Lietuvos valstybės įkūrėjo kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventė – Valstybės diena. Žmonės ją dažniausiai vadina Mindauginėmis.
Mindaugas – Lietuvos didysis kunigaikštis, karalius. Jis užbaigė savo tėvo Rimgaudo pradėtą valstybės vienijimą, sujungė dalį baltų žemių ir tapo Lietuvos valdovu. Kartu su šeima ir artimiausiais didikais apsikrikštijo, tapo sumaniu diplomatu, susilpnino priešų jėgas ir pavertė juos sąjungininkais.
Liepos 6 dieną mūsų gimnazijos bendruomenė giedojo Lietuvos valstybės himną, išklausė Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdybos pirmininko Martyno Lipšio sveikinimus Valstybės dienos proga.
Pakėlus trispalvę ir sugiedojus himną, mokytoja Dalė Kriščiūnienė pakvietė pasiklausyti Lietuvos susikūrimo istorijos, kurią pristatė Melisa, Laura, Milda, Karolina ir Izabelė. Adomas ir Dovydas skaitė ištrauką iš Justino Marcinkevičiaus dramos „Mindaugas“. Bendruomenė džiaugėsi mokytojo Gintaro Ručio paruoštu muzikiniu sveikinimu, kurį atliko Leticija ir Milda. Visa mokyklos bendruomenė šventiškai nusiteikusi išklausė Luko Šidlausko „Lietuvos istorijos repą“ ir pabiro į klases.
Nuoširdus ačiū Kuratorijos valdybos pirmininkui Martynui Lipšiui, direktorės pavaduotojai Irenai Sattler, mokytojams: Gintarui Ručiui, Audronei Ručienei, Povilui Villuveit, Robertui Lendaičiui, ir visai bendruomenei.

DK

Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena gimnazijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena gimnazijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena gimnazijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena gimnazijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena gimnazijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena gimnazijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena gimnazijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena gimnazijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)

Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena gimnazijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)

Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena gimnazijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena gimnazijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena gimnazijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena gimnazijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena gimnazijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena gimnazijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)