Svečias iš Brazilijos

Svečias is Brazilijos (Foto: R. Lendraitis)
Svečias iš Brazilijos (Foto: R. Lendraitis)

Liepos 18 d. Vasario 16-osios gimnazijoje viešėjo Marcos Lipas iš Brazilijos. Jis lankė gimnaziją 1983–84 metais. 1989 m. grįžo į gimnaziją jau kaip diplomuotas mokytojas ir bendrabutyje prižiūrėjo mažesniuosius berniukus, o jo žmona Elizabeta Jurčiukonytė, taip pat atvykusi iš Brazilijos, mokėsi lietuvių kalbos pas kunigą Dėdiną.
Šiuo metu M. Lipo sūnus dirba Vokietijoje, todėl tėvas aplankė ne tik sūnų bet ir savo antruosius namus – gimnaziją. Jį atlydėjo kaimynystėje gyvenanti (taip pat prieš daugelį metų gyvenusi Brazilijoje) Beatricė Bacevičius. Gimnazijoje svečius pasitiko buvusi mokytoja Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė.
Marco Lipas labai norėjo vėl pamatyti parką su tvenkiniu, valgyklą, klases ir pilį, kurioje jis gyveno, kai buvo mokinys. Jis pilyje įrengtame bendrabutyje buvo apsistojęs kaip tik tais metais, kai 1984 m. birželio 6 d. pilyje kilo gaisras.
Po pietų gimnazijos valgykloje svečiai pasikalbėjo su direktorės pavaduotoja Irena Sattler ir nusifotografavo ant mokyklos laiptų. Vėliau visi nuėjo į Hiutenfeldo kapines ir pasimeldė prie direktoriaus Andriaus Šmito ir kunigo Jono Dėdino kapų. Direktoriui M. Lipas dėkingas už jo istorijos pamokas, gal todėl pasuko tuo pačiu keliu ir tapo istorijos mokytoju, o kun. Dėdinui liks amžinai dėkingas, kad dar ir dabar laisvai kalba lietuviškai.
MDS

Svečias is Brazilijos (Foto: R. Lendraitis)
Svečias iš Brazilijos (Foto: R. Lendraitis)