Paskutinė mokslo metų diena

Paskutinė mokslo metų diena (Foto: R. Lendraitis)
Paskutinė mokslo metų diena (Foto: R. Lendraitis)

Nepastebimai prabėgo dar vieni mokslo metai. Jie baigėsi kiek anksčiau, liepos 21 d., kadangi vieną birželio šeštadienį mokiniai ėjo į mokyklą ir lankė Joninių papročių kūrybines dirbtuves.
Prie pagrindinio įėjimo susirinkusius gimnazistus laimino katalikų kunigas dr. Virginijus Grigutis bei evangelikų kunigas Thomas Hoeppner-Kopf. Gerų atostogų ir vasaros, pilnos įspūdžių, linkėjo direktorės pavaduotoja Irena Sattler. Kuratorijos vardu ji įteikė padėką gimnaziją paliekančiai prancūzų kalbos mokytojai Brigitte Heidt. Gimnazijos bendruomenė plojimais į užtarnautą poilsį išlydėjo net 40 metų Vasario 16-osios gimnazijoje išdirbusią pedagogę.
Vėliau mokiniai tvarkė klases ir, gavę metinius gimnazijos baigimo pažymėjimus ir atsisveikinę su draugais bei mokytojais, išskubėjo pasitikti vasaros. Trys pažangiausieji iš kiekvienos klasės džiaugėsi auklėtojų įteiktomis padėkomis.
2021/2022 mokslo metų geriausieji:
5 klasė: 1. Nadine R., 2. Moritz Sch., 3. Matilda B.
6 klasė: 1. Bogdan J., 2. Morice H., 3. Philip N.
7 klasė: 1. Merle Sch., 2. Sophie L., 3. Julija G.
8 klasė: 1. Emilia K. ir Thalissa-Naemi V., 2. Arved Sch., 3. Daniel M.
9 klasė: 1. Lena G., 2. Max M. ir Leon W., 3. Nico H. ir Christian Sch.
10 klasė: 1. Hilard Sch., 2. Lili-Izabelė M., 3. Ieva L.
11 klasė: 1. Tom Hendrik H. ir Victoria J., 2. Lea S., 3. Amelie B ir Enrique I.R.
12 klasė: 1. Debora A., 2. Noja Š., 3. Helen D.

Vasario 16-osios gimnazija visiems linki saulėtų ir turiningų vasaros atostogų! Iki pasimatymo rugsėjo 5 d.!
AD

Paskutinė mokslo metų diena (Foto: R. Lendraitis)
Paskutinė mokslo metų diena (Foto: R. Lendraitis)
Paskutinė mokslo metų diena (Foto: R. Lendraitis)
Paskutinė mokslo metų diena (Foto: R. Lendraitis)
Paskutinė mokslo metų diena (Foto: R. Lendraitis)
Paskutinė mokslo metų diena (Foto: R. Lendraitis)
Paskutinė mokslo metų diena (Foto: R. Lendraitis)
Paskutinė mokslo metų diena (Foto: R. Lendraitis)
Paskutinė mokslo metų diena (Foto: A. D'Elia)
Paskutinė mokslo metų diena (Foto: A. D’Elia)
Paskutinė mokslo metų diena (Foto: R. Lendraitis)
Paskutinė mokslo metų diena (Foto: R. Lendraitis)