Katalikiško jaunimo grupės stovykla „Blogį nugalėk gerumu“

Katalikiško jaunimo grupės stovykla „Blogį nugalėk gerumu“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Katalikiško jaunimo grupės stovykla „Blogį nugalėk gerumu“ (Foto: D. Kriščiūnienė)

Liepos 17–20 dienomis katalikiško jaunimo grupės nariams Amorbacho priemiesčio Boksbruno šv. Juozapo namuose (St. Josefshaus Boxbrunn) buvo surengta stovykla. Atvykusi grupė puikiai įsikūrė ir linksminosi žaidimų vakaro metu. Pirmadienį, lydimi kunigo dr. Virginijaus Grigučio ir religijos mokytojos Dalės Kriščiūnienės, gimnazistai susiruošė į piligriminį žygį. Sustoję prie Marijos grotos, visi pagerbė Švč. Mergelę Mariją savo maldomis ir jaunatvišku skambiu giedojimu. Keliaudami atgal, stovyklautojai grožėjosi Odenvaldo slėniais ir kalnais.
Grįžusi grupė valandėlę pailsėjo ir klausėsi dvyliktoko Gintauto G. pasakojimo apie palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Gintautas buvo iš anksto pasiruošęs, jis mokėjo sudominti klausytojus savo pasakojimu apie vyskupo biografiją bei požiūrį į gyvenimą. Palaimintasis vadovavosi posakiu: „Blogį nugalėk gerumu“. Arkivyskupas teigė, kad, norint keisti Bažnyčią, nereikėtų nė vieno žmogaus peikti ar smerkti, mes kiekvienas pirmiausia turime pradėti keisti save. Grupė pripažino, kad ši mintis labai tinka kalbant apie šiuolaikinį pasaulį.
Vakarą vainikavo visų mėgstamas grilis, kurį ruošė gimnazistai: Justas V., Frederic N. ir Gintautas G. Vaikinai parodė savo ypatingus sugebėjimus, vaišių stalas atrodė karališkai, ir buvo labai skanu. Po sočios vakarienės grupė vyko į naktinį žygį prie buvusios muitinės tarp Bavarijos ir Heseno žemių. Jis visiems suteikė gerų emocijų.
Antradienį stovyklautojai nuvyko į Miltenbergą. Ten, pasiskirstę grupėmis, miestelyje ieškojo nurodytų istorinių užuominų, vėliau aplankė stebuklingą šaltinėlį, esantį šalia Amorsbrunn koplyčios. Kiti jaunimo grupės nariai linksmai leido laiką Miltenbergo lauko baseine bei mažojo golfo lauke. Grįžusiems mokiniams picų vakarėlį surengė gimnazistės Ieva L. ir Noja Š.
Dėkojame Tėvų fondui, gimnazijos administracijai ir visiems, kurie prisidėjo prie šios puikios stovyklos organizavimo, linkime gražios ir turiningos vasaros.
DK