Vasario 16-osios gimnazija liūdi dėl Prelato Edmundo Putrimo netekties

Prelatas Edmundas Putrimas
Prelatas Edmundas Putrimas (Foto: J. Gečas)

Su dėkingumu prisimename Prelato sielovadinę tarnystę Gimnazijoje 1989-1991,1992-1993 metais bei nuolatinį ir nuoširdų jo dėmesį, rūpestį ir tikėjimą Gimnazijos ateitimi.
Maldoje vienijamės su Prelato artimaisiais, bičiuliais ir visa Pasaulio Lietuvių Bendruomene.

Prelatas Edmundas Putrimas
Prelatas Edmundas Putrimas (Foto: J. Gečas)