Tarptautinis debatų klubas

Tarptautinis debatų klubas (Foto: P. Villuveit)
Tarptautinis debatų klubas (Foto: P. Villuveit)

Po metų pertraukos mūsų gimnazijos komanda prisijungė prie tarptautinių debatų klubo, kuriame dalyvavo 30 įvairaus amžiaus moksleivių iš Švedijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Airijos, Portugalijos ir Belgijos. Projektą inicijavo Stokholmo lituanistinė mokykla „Saulė“ ir jos atstovė Inga Grinytė-Fedčuk. Debatų klubą koordinavo Rasa Flay iš Frankfurto, o jai talkino vadovai Goda Ro, Irena Grigalionytė, Neda Miltinytė ir Vasario 16-osios gimnazijos mokytojas Povilas Villuveit.
Mūsų gimnazijai atstovavo septintokės Henrieta V., Ana B., Ieva R. ir devintokė Jogailė G., kurios beveik tris mėnesius ketvirtadienio vakarais nuo 19:30 iki 20:30 per Zoom platformą
kartu su kitais dalyviais susitikdavo virtualiame diskusijų ir debatų klube.
Šio debatų projekto tikslas – užsienyje gyvenančių jaunųjų lietuvių debatai lietuvių kalba pasauliui ir Lietuvai aktualiomis temomis. Debatuodami dalyviai mokėsi formuluoti argumentus, kalbėti ir pagrįsti savo nuomonę, įsiklausyti į pašnekovo žodžius ir pagarbiai atsakyti, išgirsti ir atskirti svarbius dalykus nuo mažiau svarbių. Dalyvavimas debatų klube sustiprino pasitikėjimą savimi bei komandos draugais.
PV

Tarptautinis debatų klubas (Foto: P. Villuveit)
Tarptautinis debatų klubas (Foto: P. Villuveit)