Kalėdinis sveikinimas

Miela Vasario 16-osios gimnazijos bendruomene,
Dėkojame už Jūsų energiją, paramą ir palaikymą šiais metais ir linkime gražių šv. Kalėdų ir geros Naujų 2023-ųjų metų pradžios!

Nuoširdūs linkėjimai,
Vasario 16-osios gimnazija