Lietuvos valstybės simbolis, prieš dešimt metų atkeliavęs iš Gedimino pilies į Renhofo pilies bokštą

Lietuvos valstybės simbolis, prieš dešimt metų atkeliavęs iš Gedimino pilies į Renhofo pilies bokštą (Foto: Ž. Kalvaitis)
Lietuvos valstybės simbolis, prieš dešimt metų atkeliavęs iš Gedimino pilies į Renhofo pilies bokštą (Foto: Ž. Kalvaitis)

Lietuvos valstybinę vėliavą Gedimino pilies bokšte dešimt savanorių pirmą kartą iškėlė 1919 metų sausio 1 d., mūsų šaliai atgavus nepriklausomybę. Aidėjo šūvių salvės, skambėjo Lietuvos himnas. Prisimenant ir pagerbiant šį savanorių žygdarbį, kiekvienais metais, sausio 1 d., minima Lietuvos vėliavos diena ir Gedimino kalno bokšte rengiama iškilminga vėliavos pakeitimo ceremonija. Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai, prieš pakeldami naująją trispalvę, nuleidžia visus metus bokšte plevėsavusią vėliavą. Senoji vėliava kasmet perduodama saugoti vienai iš Lietuvos mokyklų, pasižymėjusių ugdant pilietiškumą, visuomeninį ir pilietinį aktyvumą, puoselėjant istorinę ir kultūrinę atmintį. Ši graži Lietuvos valstybės simbolio perdavimo tradicija tęsiama nuo 2005 metų.
Prieš dešimt metų, 2012-aisiais, Vokietijos Vasario 16-osios gimnazijai, negęstančiam lietuvybės židiniui užsienyje, buvo įteikta Gedimino pilies bokšto trispalvė. Ši ypatinga vėliava Vokietijoje pirmą kartą buvo iškilmingai pakelta tų pačių metų vasario 16 d., per Lietuvos valstybės atkūrimo ir gimnazijos vardo dieną. Renhofo pilies bokšte ji plazda per valstybines šventes, iškilmingus gimnazijos ir Vokietijos lietuvių bendruomenės renginius.
Čia, mūsų lietuviškoje salelėje, visuomet laukiami lietuviai iš įvairių pasaulio kampelių. Garbingi svečiai, važiuodami į Hiutenfeldą, Lampertheimo priemiestį, jau iš tolo gali matyti danguje plevėsuojančią Lietuvos valstybės vėliavą, kadaise puošusią Gedimino pilį, ir ja grožėtis.
Lietuvos trispalvė neleidžia mums pamiršti Tėvynės ir skatina didžiuotis savo šaknimis. Ją tvirtai laikome rankose liepos 6 d. giedodami Tautišką giesmę. Ši vėliava mums primena, kad nesvarbu, kur begyventume, visi esame tos vienintelės ir nepakeičiamos Lietuvos vaikai.
AGe

Lietuvos valstybės simbolis, prieš dešimt metų atkeliavęs iš Gedimino pilies į Renhofo pilies bokštą (Foto: M. D. Schmidt)
Lietuvos valstybės simbolis, prieš dešimt metų atkeliavęs iš Gedimino pilies į Renhofo pilies bokštą (Foto: M. D. Schmidt)
Lietuvos valstybės simbolis, prieš dešimt metų atkeliavęs iš Gedimino pilies į Renhofo pilies bokštą (Foto: Ž. Kalvaitis)
Lietuvos valstybės simbolis, prieš dešimt metų atkeliavęs iš Gedimino pilies į Renhofo pilies bokštą (Foto: Ž. Kalvaitis)
Lietuvos valstybės simbolis, prieš dešimt metų atkeliavęs iš Gedimino pilies į Renhofo pilies bokštą (Foto: Ž. Kalvaitis)
Lietuvos valstybės simbolis, prieš dešimt metų atkeliavęs iš Gedimino pilies į Renhofo pilies bokštą (Foto: Ž. Kalvaitis)