Susitikimas su Jūrate Caspersen

Susitikimas su Jūrate Caspersen (Foto: A. Geibel)
Susitikimas su Jūrate Caspersen (Foto: A. Geibel)

Vasario 24 d. gimnazijos mokiniai ir mokytojai bei vadovės susitiko su Jūrate Caspersen, „Vasario 16-osios“ vardo stipendijos steigėja ir mecenate, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininke, Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros komisijos pirmininke, LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininko pavaduotoja ir ilgamete Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos nare.
Savo sveikinimo kalboje viešnia pabrėžė mūsų gimnazijos, vienijančios dvi tautas, svarbą. Jūratė Caspersen pristatė Šveicarijos lietuvių bendruomenės veiklą ir fotografijų parodą, po Lietuvą keliavusią net ketverius metus. Susitikimo dalyviai įdėmiai klausėsi pasakojimo apie Pasaulio lietuvių bendruomenę, kuri jungia pasaulį po vienu stogu, ir ragavo saldžias dovanas – Materhorno kalno viršūnę primenančius šokoladukus. Visus labai pradžiugino ateityje planuojama kelionė į Šveicariją.
Gimnazijos direktorė Rasa Weiß džiaugėsi garbingos ir visuomet laukiamos viešnios vizitu ir kvietė mokinius, ypač vyresniuosius, įsitraukti į Vokietijos lietuvių bendruomenės veiklą.
AGe

Susitikimas su Jūrate Caspersen (Foto: A. Geibel)
Susitikimas su Jūrate Caspersen (Foto: A. Geibel)
Susitikimas su Jūrate Caspersen (Foto: A. Geibel)
Susitikimas su Jūrate Caspersen (Foto: A. Geibel)