Tėvų fondo naujienos

Miela mokyklos bendruomene,
per beveik dešimt metų, prabėgusių nuo įkūrimo, Tėvų fondas įsitvirtino Vasario 16-osios gimnazijoje. Per šį laiką išliekamąją vertę turintiems projektams remti buvo skirta daugiau kaip 60 000 eurų. Iš pradžių paraiškos buvo teikiamos nedrąsiai, dabar – jau daugiau ar mažiau reguliariai. Finansuojami išskirtiniai projektai papildo mokyklos pasiūlą ir suteikia mokiniams bei mokytojams galimybę gauti lėšų ir tobulėti už gimnazijos ribų.
Tradiciškai rėmėme vyresniųjų klasių mokinių dalyvavimą Jungtinių Tautų Organizacijos darbo simuliacijos projekte „SiegMUN“ ir apsilankymą Europos jaunimą vienijančiame renginyje „Mokyklų tiltas“. Tėvų fondo nariai šiais metais nusprendė aktyviau remti gamtos mokslų projektus. Taigi mokiniai jau apsilankė Darmštate, kur matė dalelių greitintuvą, o biologijos ir chemijos pamokas praturtino naujai įsigytos aukštos kokybės mokymo priemonės.
Prašome visų tėvelių, mokytojų ir mokinių siųsti mums daugiau paraiškų gamtos mokslų projektams remti. Paraiškos formą galite rasti paspaudę ant nuorodos https://www.gimnazija.de/de/fur-eltern/elternfonds/
Žinoma, mes ir toliau remsime kitus projektus, turinčius išliekamąją vertę.
Kitas Tėvų fondo posėdis vyks 2023 m. gegužės 9 d. Paraiškas vėliausiai reikia pateikti likus14 dienų iki posėdžio el. pašto adresu elternfonds@litauischesgymnasium.de

Laukiame Jūsų paraiškų!
Vasario 16-osios gimnazijos Tėvų fondo nariai