Gavėnios rekolekcijos su Artūru Kazlausku, kunigu iš Lietuvos

Gavėnios rekolekcijos su Artūru Kazlausku, kunigu iš Lietuvos (Foto: D. Kriščiūnienė)
Gavėnios rekolekcijos su Artūru Kazlausku, kunigu iš Lietuvos (Foto: D. Kriščiūnienė)

Kovo 14 ir 15 dienomis 9–12 klasių katalikų tikybos pamokas lankantys mokiniai su mokytoja Dale Kriščiuniene dalyvavo Gavėnios rekolekcijose. Jas organizavo gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis, joms vadovavo svečias iš Lietuvos kun. Artūras Kazlauskas. Jis pasakojo mokiniams, kas yra bažnyčia, kuo ji remiasi, kas gali būti pašauktas į Kristaus bažnyčią, kas yra tikėjimas. Tikėjimas – tai žinia, kurią pripažįsta visa Dievo bažnyčia, susitelkusi apie Kristų, priimama iš patikimo informatoriaus. Vėliau buvo diskutuojama, kas yra „informatorius“. Visi vieningai nutarė, jog tai – Jėzus iš Nazareto.
Diskusijos metu mokiniai uždavė daug klausimų, kaip Jėzaus mokymai veikia šiuolaikinį žmogų, ir jiems buvo išsamiai atsakyta. Gimnazistai analizavo Rubenso paveikslą „Sūnaus palaidūno sugrįžimas“. Kun. Artūras citavo Evangelijos žodžius: ,,Jis džiaugėsi, jaunesnysis sūnus atgailavo ir grįžo namo“ (Lk 15, 32) Jėzus visada mūsų laukia ir priima, nes kiekvienas iš mūsų turime neįkainojamą vertę, kokie mes bebūtume. Jėzus kviečia džiaugtis ir dalintis tikėjimo pagrindu, ieškoti jo veido, ir tada visi tapsime švytintys Dievo šviesa.
Džiaugsmingo visiems Jėzaus Kristaus Prisikėlimo, ALELIUJA!
DK

Gavėnios rekolekcijos su Artūru Kazlausku, kunigu iš Lietuvos (Foto: D. Kriščiūnienė)
Gavėnios rekolekcijos su Artūru Kazlausku, kunigu iš Lietuvos (Foto: D. Kriščiūnienė)
Gavėnios rekolekcijos su Artūru Kazlausku, kunigu iš Lietuvos (Foto: D. Kriščiūnienė)
Gavėnios rekolekcijos su Artūru Kazlausku, kunigu iš Lietuvos (Foto: D. Kriščiūnienė)
Gavėnios rekolekcijos su Artūru Kazlausku, kunigu iš Lietuvos (Foto: D. Kriščiūnienė)
Gavėnios rekolekcijos su Artūru Kazlausku, kunigu iš Lietuvos (Foto: D. Kriščiūnienė)
Gavėnios rekolekcijos su Artūru Kazlausku, kunigu iš Lietuvos (Foto: D. Kriščiūnienė)
Gavėnios rekolekcijos su Artūru Kazlausku, kunigu iš Lietuvos (Foto: D. Kriščiūnienė)
Gavėnios rekolekcijos su Artūru Kazlausku, kunigu iš Lietuvos (Foto: D. Kriščiūnienė)
Gavėnios rekolekcijos su Artūru Kazlausku, kunigu iš Lietuvos (Foto: D. Kriščiūnienė)
Gavėnios rekolekcijos su Artūru Kazlausku, kunigu iš Lietuvos (Foto: D. Kriščiūnienė)
Gavėnios rekolekcijos su Artūru Kazlausku, kunigu iš Lietuvos (Foto: D. Kriščiūnienė)