Tryliktokų vizitas Lietuvių kultūros institute

Tryliktokų vizitas Lietuvių kultūros institute (Foto: M. D. Schmidt)
Tryliktokų vizitas Lietuvių kultūros institute (Foto: M. D. Schmidt)

Kovo 24 d., artėjant atostogoms, mokytoja Dalė Kriščiūnienė su trylikta klase lankėsi Lietuvių kultūros institute, esančiame Renhofo pilyje. Buvusi ilgametė Vasario 16-osios gimnazijos mokytoja Marytė Šmitienė mokiniams pasakojo apie išeivijos gyvenimą ir pagalbą Lietuvai sovietų priespaudos metais. LKI valdybos narė paruošė viktoriną, į kurios klausimus mokiniai mielai atsakinėjo ir parodė puikias žinias.
Buvusi mokytoja papasakojo gimnazistams apie VLB „Romuvos“ apylinkės gyvenimą ir atliktus darbus. Mokiniai turėjo progą susipažinti ir su Vasario 16-osios gimnazijos istorija. Tryliktokai apžiūrėjo didžiulę knygų kolekciją, plakatus ir atributiką, galėjo paskaityti išeivijoje leistus laikraščius ir galėjo geriau įsivaizduoti tuometinį gimnazijos ir Lietuvos gyvenimą. Vizitas baigėsi įdomiu žinių patikrinimu.
Nuoširdžiai dėkojame už labai įdomią ekskursiją ir įteiktus suvenyrus.
DK

Tryliktokų vizitas Lietuvių kultūros institute (Foto: M. D. Schmidt)
Tryliktokų vizitas Lietuvių kultūros institute (Foto: M. D. Schmidt)
Tryliktokų vizitas Lietuvių kultūros institute (Foto: M. D. Schmidt)
Tryliktokų vizitas Lietuvių kultūros institute (Foto: M. D. Schmidt)
Tryliktokų vizitas Lietuvių kultūros institute (Foto: M. D. Schmidt)
Tryliktokų vizitas Lietuvių kultūros institute (Foto: M. D. Schmidt)
Tryliktokų vizitas Lietuvių kultūros institute (Foto: M. D. Schmidt)
Tryliktokų vizitas Lietuvių kultūros institute (Foto: M. D. Schmidt)