Pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

Piligriminė kelionė į Bad Diurkheimo šv. Kristoforo jaunimo namus (Foto: D. Kriščiūnienė)
Pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui (Foto: D. Kriščiūnienė)

Gegužės 6–7 dienomis mokiniai, kurie ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui, vyko į dviejų dienų piligriminį žygį. Šioje dvasinėje kelionėje juos lydėjo gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis ir religijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė.
Grupė apsistojo Bad Diurkheimo jaunimo namuose, gražiame gamtos kampelyje su didele erdve pamąstymui ir pabuvimui su savimi. Kalbėdami apie Šventąją Dvasią ir jos teikiamas dovanas, mokiniai galėjo jas greitai rasti savo aplinkoje ir gyvenime. Jie dar giliau susipažino su Kristaus asmeniu (gyvu Dievu), kuris tarsi veda kiekvieną iš mūsų link Šventosios Dvasios gilesnio supratimo ir jos dovanų persmelkimo.
Nagrinėdami Šventąjį Raštą, būsimi sutvirtinamieji dar labiau pajuto ir suprato Šventosios Dvasios veikimą ir meilę mums. Mokėsi atskirti, kas yra įgimta ir ką žmogus gauna iš Dievo. Eidami naktiniu susitaikymo keliu, jie mąstė apie Viešpaties įtaką jauno žmogaus gyvenimui, ieškojo atsakymo į klausimą: „Ant ko statau sau namą? Smėlio ar uolos?“ Fakelų apšviestame kelyje ieškojo savo stipriųjų ir silpnųjų pusių, nakties paslaptingi šešėliai padėjo jas atrasti. Užkopę į pilį, gimnazistai meldėsi, atsiprašė ir dėkojo Dievui už visa tai, kas nutiko gyvenimo kelyje.
Kitą dieną grupė kalbėjosi, kaip Šventoji Dvasia kiekvieną iš mūsų veikia per sakramentus. Jie dalyvavo šv. Mišiose, giedojo giesmes, meldėsi už save, artimuosius, mūsų mielas ir mylimas mamas bei močiutes. Būsimi sutvirtinamieji suprato, jog Sutvirtinimo sakramento malonė visus pripildys krikščioniškos meilės ir drąsos, suteiks jėgų gyventi, tikėjimu ir savo gerais darbais skelbti Kristų. Į gimnaziją visi grįžo dvasiškai sustiprėję ir laimingi.
Dėkojame mokyklos administracijai ir visiems, kurie mums padėjo visa tai patirti savo širdimi.
DK