Brandos atestatų įteikimo šventė

Brandos atestatų įteikimo šventė (Foto: A. Geibel)
Brandos atestatų įteikimo šventė (Foto: A. Geibel)

Birželio 30 d. per iškilmingą ceremoniją dvidešimt keturiems Vasario 16-osios gimnazijos abiturientams buvo įteikti brandos atestatai. Visą dieną dangus grasino pratrūkti lietumi, bet per šventę švietė saulė. Pasipuošusius tryliktokus po senuoju ąžuolu plojimais sutiko gimnazijos bendruomenė, tėveliai, giminaičiai ir draugai.
Pirmoji abiturientus, išdidžiai žengusius raudonuoju kilimu, pasveikino ir atkakliai siekti užsibrėžtų tikslų skatino direktorė Rasa Weiss. Gimnazistus, paliekančius mokyklą, laimino ir likti amžinai jauniems linkėjo katalikų kunigas dr. Virginijus Grigutis ir evangelikų kunigas Thomas Hoeppner-Kopf. Iš Lietuvos atvykęs vyskupas Rimantas Norvila taip pat pasveikino mokinius. Savo kalboje dvasininkas pabrėžė Vasario 16-osios gimnazijos svarbą, susirinkusiems kalbėjo, kaip svarbu turėti tvirtą vertybių sistemą. Vokietijos lietuvių bendruomenės vardu gimnazistus sveikino ir mokytojams dėkojo abiturientės mama Reda Monasterio. Evi Hahl Vasario 16-osios gimnazijos tėvų komiteto apdovanojimus už pažangą, gerus mokymosi rezultatus, aktyvią visuomeninę bei socialinę veiklą įteikė Janai K. ir Gintautui G.
Už ypatingus pasiekimus mokantis chemijos Chemikų asociacijos apdovanojimą mokytojas dr. Holger Schaefer perdavė Nojai Š. ir Gintautui G. Fizikų draugijos dovanas už puikius rezultatus mokantis fizikos Aldui S. įteikė mokytojas Dimitrios Kostopoulos. Už išskirtinius pasiekimus mokantis matematikos Matematikų asociacijos dovana iš mokytojo Rainer Uhle rankų atiteko Luis V. Anglų kalbos mokytojas Jens Zorn į priekį dar kartą pakvietė Gintautą G. ir už išskirtinį pasirodymą per JTO darbo simuliaciją „SiegMUN“ įteikė padėką. Už puikų politikos ir ekonomikos mokymąsi, kaip ir praėjusiais metais, buvo pagerbta viena mokinė: dr. Gabriele Hoffmann apdovanojo abiturientę Mia K.
Tryliktokai šįmet pasirinko linksmą abitūros šūkį „Trylika metų ne tame filme“. Nuoširdžius atsisveikinimo žodžius tarė ir nuostabią kalbą savo „žvaigždėms ir žvaigždutėms“ sakė klasės auklėtoja Sandra Haffa. Can A. ir Gintautas G. dėkojo klasės draugams, mokytojams ir gimnazijos vadovybei už mokyklos suole praleistus metus, giliai įsirėžusius atmintyje.
Iškilmių ceremonijoje skambėjo vienuoliktokės Ievos L., devintokės Leticijos M. ir šeštokės Gabrielės J. atliekamos dainos. Merginoms akompanavo muzikos mokytojas Gintaras Ručys ir devintokė Milda Ū., būgnais grojo šeštokas Gabrielius L.
Vyresniųjų klasių vadovė dr. Gabriele Hoffmann paskelbė puikų brandos egzaminų įvertinimų vidurkį (2,16) ir su mokyklos vadovių komanda įteikė ilgai lauktus brandos atestatus. Daugelis šios laidos abiturientų džiaugėsi vienetu prieš kablelį, bet aukščiausią vidurkį (1,0) šiemet pasiekė Debora A.
Gimnazistams, pradėjusiems naują gyvenimo etapą, linkime nebijoti iššūkių, tikėti sėkme ir džiaugtis mažais gyvenimo stebuklais.
AGe