Sakramentų šventimo diena

Sakramentų šventimo diena (Foto: M. D. Schmidt)
Sakramentų šventimo diena (Foto: M. D. Schmidt)

Liepos 1 d. Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje buvo švenčiami Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentai. Šventas Mišias aukojo ta proga atvykęs svečias iš Lietuvos –Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis ir religijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė paruošė gimnazistus sakramentams.
Kapelionas, pasveikinęs Ganytoją ir visus šventės dalyvius, ypač Pirmosios Komunijos vaikus, Sutvirtinimo kandidatus bei jų artimuosius, pakvietė svečią vadovauti Šv. Mišioms. Perskaičius ištrauką iš Evangelijos pagal Joną apie prisikėlusio Jėzaus pasirodymą mokiniams (Jn 20,19–23), sutvirtinimo kandidatai buvo pakviesti prisistatyti. Po to gimnazistai Gustė ir Eimantas perskaitė vyskupui poros sutvirtinamųjų laiškus, kuriuose jie pasidalijo apie tikėjimo patirtį ir ruošimąsi priimti Sutvirtinimo sakramentą.
Visiems atnaujinus krikšto pažadus ir vyskupui sukalbėjus pašventimo maldą, šie mūsų gimnazistai – Adomas, Dovydas, Julija, Jogailė, Gustė, Marie Chantal, Eimantas, Lukas, Oskaras – ir svečiai – Vanesa, Urtė, Austėja, Simona, Sandra, Gabija, Matas – gavo ypatingas Šventosios Dvasios dovanas einant per gyvenimą tikėjimo keliu.
Šią dieną kartu savo Pirmąją Komuniją šventė Augustė, Ieva, Kotryna, Emilija, Gabija, Leila, Urtė ir Austėja.
Tėveliai ir mokiniai aktyviai jungėsi į Eucharistijos šventimą, skaitė visuotinę maldą, o savo giesmėmis šventę praturtino muzikos mokytojas Gintaras Ručys ir šeštos klasės mokinė Gabrielė.
Mišių pabaigoje gimnazijos direktorė Rasa Weiß padėkojo vyskupui už apsilankymą ir sakramentų suteikimą, Antuano de Sent-Egziuperi žodžiais iš „Mažojo Princo“ linkėjo visiems šventės dalyviams, o ypač priėmusiems sakramentus, į svarbiausius dalykus gyvenime, kurie yra nematomi akimis, žvelgti širdimi. Vėliau kartu su kapelionu įteikė sakramentų pažymėjimus ir atminimo dovanėles.
Sveikiname naujai priėmusius sakramentus ir dėkojame visiems, padėjusiems sukurti šią palaimingą šventę.
DK