Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas Hiutenfeldo katalikų bendruomenės šventėje

Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas Hiutenfeldo katalikų bendruomenės šventėje (Foto: I. G. Lendraitienė)
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas Hiutenfeldo katalikų bendruomenės šventėje (Foto: I. G. Lendraitienė)

Hiutenfeldo Jėzaus Širdies katalikų parapija jau 49-tą kartą organizavo savo bendruomenės šventę, kuri vyko Hiutenfelde birželio 8 ir 9 dienomis. Lampertheimo priemiesčio gyventojai aktyviai dalyvauja šiame renginyje, kur galima ne tik pabendrauti, pasivaišinti, bet ir stebėti įvairius pasirodymus.
Šiais metais šventėje dalyvavo Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai su muzikos mokytoju Gintaru Ručiu ir šokių vadove Audrone Ručiene. Gimnazijos atstovai renginio dalyviams surengė gražų pasirodymą. Gimnazistai, apsirengę tautiniais rūbais, sušoko pirmąjį šokį, kuriame susipynė „Malūnas“ ir „Polka keturinė“. Antrasis pasirodymas – lietuvių liaudies kūrinys „Kupolė rožė“ buvo siejamas su neseniai praėjusiomis Joninėmis. Šį kūrinį atliko šeštos klasės mokiniai Gabrielė J. ir Gabrielius L., mokytojas Gintaras Ručys grojo kanklėmis. Nors didžioji dalis žiūrovų nesuprato žodžių reikšmės, kūrinys savo skambesiu prikaustė klausytojų dėmesį. Trečiasis pasirodymas buvo gimnazijos šokėjų šokis „Dirižablis“. Jis buvo trypiamas labai energingai, o šventės svečiai kartu įsijautę lingavo. Po smagaus šokio visi susikaupė, nes buvo minimas karas, vykstantis Ukrainoje: Gabrielė J. atliko poetės Janinos Degutytės kūrinį „Rudens naktis sustojo“, virtusį daina. Pabaigoje gimnazistai sušoko šokį „Grečinikė“. Gimnazijos mokinius žiūrovai palydėjo ovacijomis, negailėjo pagyrų.
Po pasirodymo renginio organizatoriai pavaišino mokinius ir mokytojus gaiviaisiais gėrimais bei pietumis. Šventės organizatoriai buvo labai dėkingi gimnazistams bei jų mokytojams Gintarui Ručiui ir Audronei Ručienei už tokį puikų pasirodymą.

IGL

Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas Hiutenfeldo katalikų bendruomenės šventėje (Foto: I. G. Lendraitienė)
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas Hiutenfeldo katalikų bendruomenės šventėje (Foto: I. G. Lendraitienė)
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas Hiutenfeldo katalikų bendruomenės šventėje (Foto: I. G. Lendraitienė)
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas Hiutenfeldo katalikų bendruomenės šventėje (Foto: I. G. Lendraitienė)
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas Hiutenfeldo katalikų bendruomenės šventėje (Foto: I. G. Lendraitienė)
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas Hiutenfeldo katalikų bendruomenės šventėje (Foto: I. G. Lendraitienė)
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas Hiutenfeldo katalikų bendruomenės šventėje (Foto: I. G. Lendraitienė)
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas Hiutenfeldo katalikų bendruomenės šventėje (Foto: I. G. Lendraitienė)
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas Hiutenfeldo katalikų bendruomenės šventėje (Foto: I. G. Lendraitienė)
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas Hiutenfeldo katalikų bendruomenės šventėje (Foto: I. G. Lendraitienė)
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas Hiutenfeldo katalikų bendruomenės šventėje (Foto: I. G. Lendraitienė)
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas Hiutenfeldo katalikų bendruomenės šventėje (Foto: I. G. Lendraitienė)
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas Hiutenfeldo katalikų bendruomenės šventėje (Foto: I. G. Lendraitienė)
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas Hiutenfeldo katalikų bendruomenės šventėje (Foto: I. G. Lendraitienė)