Mokslo metų pabaiga

Mokslo metų pabaiga (Foto: A. Geibel)
Mokslo metų pabaiga (Foto: A. Geibel)

Prabėgo dar vieni mokslo metai. Liepos 21 d. gimnazijos bendruomenė susitiko paskutinį kartą prieš vasaros atostogas. Prie pagrindinio įėjimo susirinkusius mokinius ir mokytojus laimino katalikų kunigas dr. Virginijus Grigutis ir evangelikų pastorius Thomas Hoeppner-Kopf. Dvasininkai pasakojo, ką veiks per vasaros atostogas, klausinėjo, kaip kiti planuoja praleisti savo laisvą laiką. Norus ir troškimus siūlė sudėti į delnus, sunerti pirštus ir palaiminimą baigti malda.
Mokiniams ir kolegoms gerų atostogų linkėjo gimnazijos direktorė Rasa Weiss. Vėliau buvo tvarkomos klasės, o po nuveikto darbo visų laukė Gimnazijos rėmimo fondo staigmena: su klasės auklėtojais netoliese esančioje kavinėje mokiniai valgė ledus. Gavę metinius gimnazijos baigimo pažymėjimus ir atsisveikinę su draugais bei pedagogais, mokiniai išskubėjo pasitikti vasaros.
2022/2023 mokslo metų geriausieji:
5 klasė: 1. Emilia K., 2. Matti Sch., 3. Michelle O.
6 klasė: 1. Nadine R., 2. Moritz Sch., 3. Adele B.
7 klasė: 1. Morice H., 2. Gabrielė M., 3. Bogdan J. ir Philip N.
8 klasė: 1. Julija G., 2. Lyon M., 3. Karolis Š.
9 klasė: 1. Emilia K., Thalissa-Naemi V., Daniel M. ir Arved Sch., 2. Eimantas R., 3. Jogailė G. ir Fridthjof Sch.
10 klasė: 1. Felix B., 2. Christian Sch., 3. Max M.
11 klasė: 1. Hilard Sch., 2. Lili-Izabelė M., 3. Ieva L. ir Laura S. G.
12 klasė: 1. Victoria J., 2. Tom Hendrik H., 3. Lea S. ir Amelie B.
Vasario 16-osios gimnazija visiems linki gražių ir turiningų vasaros atostogų! Iki pasimatymo rugsėjo 4 d.!
AGe