2023/2024 mokslo metų pradžios šventė

2023/2024 mokslo metų pradžios šventė (Foto: I. G. Lendraitienė)
2023/2024 mokslo metų pradžios šventė (Foto: I. G. Lendraitienė)

2023/2024 mokslo metai Vasario 16-osios gimnazijoje prasidėjo rugsėjo 4 d. Renhofo pilies kieme mokinius, jų tėvelius, mokytojus ir svečius nuoširdžiai pasveikino direktorė Rasa Weiß. Mokyklos vadovė gimnazistams linkėjo būti smalsiems ir įgyti dar daugiau žinių.
Skambant Lietuvos, Vokietijos ir Europos Sąjungos himnams, buvo iškilmingai pakeltos abiejų šalių valstybinės vėliavos, tarp jų saulėtoje padangėje suplazdėjo žydrai mėlyna ES vėliava.
Direktorė Rasa Weiss prie pagrindinio įėjimo į mokyklą šventės dalyvius supažindino su vadovių komanda – pavaduotoja Irena Sattler, jaunesniųjų klasių vadove Andrea Guenther ir vyresniųjų klasių vadove dr. Gabriele Hoffmann. Galiausiai buvo pristatyti ir aplodismentais sutikti penktokai bei nauji mokiniai. Audringų plojimų sulaukė naujoji anglų kalbos mokytoja Monika Lambert.
Visos klasės su savo auklėtojais paeiliui suėjo į gimnazijos pastatą, o tėveliai turėjo puikią progą susipažinti ir mokyklos valgykloje pabendrauti prie kavos puodelio.
Visiems linkime sėkmingų mokslo metų!

AGe