Iškilmingos mokslo metų pradžios ekumeninės pamaldos

Iškilmingos mokslo metų pradžios ekumeninės pamaldos (Foto: A. Geibel)
Iškilmingos mokslo metų pradžios ekumeninės pamaldos (Foto: A. Geibel)

Mokslo metų pradžios pamaldos šiais metais vyko ne pirmąją mokslo metų dieną, o keliomis dienomis vėliau. Rugsėjo 7 d. mūsų mokyklą aplankė ir ekumenines pamaldas su gimnazijos bendruomene šventė vyskupas augziliaras dr. Udo Markus Bentz. Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje kartu meldėsi Vasario 16-osios gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis ir evangelikų kunigas Thomas Hoeppner-Kopf.
Tautiniais rūbais apsirengę mokiniai į bažnyčią įnešė kryžių, ir prasidėjo iškilmingos pamaldos. Gimnazijos bendruomenė audringais plojimais sutiko aukšto rango dvasininką. Vyskupas augziliaras prisipažino, jog daugybę kartų yra važiavęs pro šalį, bet Hiutenfelde vieši pirmą kartą. Vasario 16-osios gimnazijos direktorė Rasa Weiß džiaugėsi garbingo svečio vizitu ir kvietė čia lankytis kuo dažniau.
Vyskupas augziliaras sveikino gimnazijos bendruomenę su neseniai prasidėjusių mokslo metų pradžia ir dalijosi savo mintimis, kaip svarbu būti atviriems ir norėti patirti vis kažką naujo. Naujovės, pasak dvasininko, atneša netikėtumų, jas pasitikti reikia kupiniems drąsos, nes ne viskas, kas nauja, visuomet yra puiku. Kartais prireikia daug tolerancijos, kantrybės ir noro keistis, kad svetimas žmogus taptų bičiuliu. Dr. Udo Markus Bentz pabrėžė, kad Jėzus nėra svetimas, nes gyvena mumyse, jis – mūsų draugas, kuriam esame svarbūs ir kuriuo visuomet galime pasitikėti. Iškilmingų pamaldų dalyviai keitėsi draugystės apyrankėmis, išdalintomis prieš įeinant į maldos namus.
Religijos mokytojų Angelos Allahyar-Parsa ir Dalės Kriščiūnienės paruošti mokiniai vokiečių ir lietuvių kalbomis skaitė ištraukas iš Evangelijos pagal Joną. Ir gimnazistai, ir jų mokytojos savo prašymus sudėjo į nuoširdžią bendruomeninę maldą. Bažnyčioje skambėjo Gabrielės J. giedamos giesmės. Septintokei akompanavo dešimtokė Milda Ū. ir muzikos mokytojas Gintaras Ručys.
Vyskupas augziliaras šventino mokinių kartu su dailės mokytoja Aina Janulioniene pagamintus ir per projektų savaitę dekoruotus kryžius. Vieną iš jų, išpieštą tautiniais raštais, kunigas dr. Virginijus Grigutis įteikė svečiui. Kiti kryžiai buvo perduoti klasių auklėtojams ir nuo šiol puoš gimnazijos patalpas.
Po iškilmingų pamaldų vyskupas augziliaras lankėsi Vasario 16-osios gimnazijoje, kur susitiko su gimnazijos vadovėmis, 10 klasės mokiniais ir mokytojais.

AGe

Iškilmingos mokslo metų pradžios ekumeninės pamaldos (Foto: A. Geibel)
Iškilmingos mokslo metų pradžios ekumeninės pamaldos (Foto: A. Geibel)
Iškilmingos mokslo metų pradžios ekumeninės pamaldos (Foto: A. Geibel)
Iškilmingos mokslo metų pradžios ekumeninės pamaldos (Foto: A. Geibel)