Visų šventųjų diena 2023

Visų šventųjų diena 2023 (Foto: A. Geibel)
Visų šventųjų diena 2023 (Foto: A. Geibel)

Lapkričio 1 d., Visų šventųjų dieną, Renhofo pilies koplyčioje gausiai susirinko gimnazijos darbuotojai, mokiniai, jų tėveliai, Hiutenfelde ir jo apylinkėse gyvenantys lietuviai bei vokiečiai. Šv. Mišias už mirusiuosius aukojo gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis.
Pasimeldę už amžino poilsio atgulusius artimuosius, iškilmių dalyviai susitiko prie gimnazijos kryžiaus, o vėliau kartu žygiavo į kapines. Mokiniai nešė fakelus, skaitė ištraukas iš Šventojo Rašto. Visi abiem kalbomis pasimeldė už į amžinybę iškeliavusius žmones, ir ant tamsoje skendinčių kapų sužibo žvakių liepsnelės.

AGe

Visų šventųjų diena 2023 (Foto: A. Geibel)
Visų šventųjų diena 2023 (Foto: A. Geibel)
Visų šventųjų diena 2023 (Foto: A. Geibel)
Visų šventųjų diena 2023 (Foto: A. Geibel)