Kalėdų šventė šeštadieninėje mokykloje

Kalėdų šventė šeštadieninėje mokykloje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Kalėdų šventė šeštadieninėje mokykloje (Foto: D. Kriščiūnienė)

Gruodžio 9 d. šeštadieninės mokyklos vaikučiai susitiko su Kalėdų Seneliu. Šventė prasidėjo Violetos Palčinskaitės „Pusnynų pasaka”, kurią skaitė mokytoja Aušra Lorenz. Vėliau, padedami mokytojos Dalės Kriščiūnienės, mokiniai išsirinko vaidmenis ir suvaidino pasaką savo tėveliams. Nuaidėjus gausiems aplodismentams, mokinukai nuoširdžiai triūsė darbščiųjų rankų dirbtuvėlėse. Jiems talkino mokytojos ir mamytės. Vaikučių pagamintos eglutės dvelkė šiluma ir meile, parodėlėje jos atrodė nuostabiai. Mažųjų akytės sužibo dideliu džiaugsmu ir pasakiška nuotaika. Jie puikiai žinojo, kad laukia Kalėdų Senelio sutiktuvės.
Mokytojos visus paragino šaukti Kalėdų Senelį, ir vaikai pagaliau išvydo direktorės pavaduotoją Ireną Sattler su ilgai lauktu svečiu. Mažieji šokinėjo iš džiaugsmo, o Senelis, labai išsiilgęs vaikų, linksmai pasakojo, kaip sekėsi kelionė, ir pakvietė vaikučius pažaisti įvairius liaudies žaidimus. Po linksmų ratelių ir šokių vaikai deklamavo eilėraščius ir džiaugėsi gautomis dovanėlėmis. Palinkėjęs linksmų ir džiaugsmingų švenčių, Senelis išvyko pas kitus mokinius. Pavaduotoja I. Sattler taip pat visus pasveikino su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais.
DK