Švenčiame Vasario 16-ąją

Švenčiame Vasario 16-ąją (Foto: A. Geibel)
Švenčiame Vasario 16-ąją (Foto: A. Geibel)

Vasario 16 d. mūsų gimnazija šventė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Nuo pat ryto Renhofo pilies bokšte plevėsavo Lietuvos Respublikos valstybinė vėliava. Šios ypatingos šventės proga gimnazijoje buvo vykdomos įvairiausios veiklos, skirtos šiai Lietuvai ir mūsų mokyklai svarbiai dienai paminėti. Juk Vasario 16-oji yra ir gimnazijos vardo diena.
Mokinių ir mokytojų aprangoje ar jos detalėse tądien atsispindėjo bent viena iš Lietuvos Respublikos vėliavos spalvų. Gimnaziją šventiškai papuošė dailės mokytoja Aina Janulionienė ir dailės būrelio nariai.
Katalikiško jaunimo grupės atstovai ryte visus pasitiko prie įėjimo į mokyklą ir siūlė prisisegti kaspinėlius iš trispalvės juostelės, kuriuos jie iš anksto pagamino padedami savo vadovės Dalės Kriščiūnienės. Elektroninėje informacijos lentoje skambėjo mokytojo Roberto Lendraičio parinkta lietuviška muzika, buvo rodomi vaizdai su lietuviškais simboliais.
Per pirmąsias pamokas dalyko mokytojai pasakojo, kodėl švenčiama Vasario 16-oji. Vėliau visose klasėse vyko viktorina „Ką aš žinau apie gimnaziją?“ Jos klausimus parengė mokytoja Inesa Grikšaitė-Lendraitienė. Gimnazistams, geriausiai atsakiusiems į viktorinos klausimus, buvo įteiktos dovanėlės.
Po trijų pamokų kieme susirinko gimnazijos bendruomenė. Susirinkusieji džiaugsmingai mojavo trijų spalvų balionais. Mokyklos vadovė Rasa Weiß ir Mokinių tarybos atstovai Lili-Izabelė M. (12 kl.) bei Daniel M. (10 kl.) nuoširdžiai visus pasveikino su švente. Buvo giedamas Lietuvos Respublikos himnas, šalia Vokietijos ir Europos Sąjungos vėliavų suplevėsavo gimnazistų iškelta trispalvė. Mokytojas Armin Süss nufilmavo šventę ir apie ją paruošė filmą.
Gimnazistai, paskatinti mokytojos Astos Geibel, savaitę prieš šventę ieškojo Lietuvos atspindžių savo kasdienybėje ir kūrė šalies simbolius. Buvo apdovanota gražiausią nuotrauką atsiuntusi penktokėlė Rasa T., skatinamąjį prizą gavo šeštokas Benjamin B. Mokiniai aktyviai dalyvavo projektuose „Žodžiai apie trispalvę“ ir „Nepriklausomybės akto signatarai“, kuriuos inicijavo mokytojas Povilas Villuveit.
Bibliotekos vedėja Raimunda Jankūnienė parengė knygų parodą apie Vasario 16-ąją. Stendą apie istorijos faktus paruošė mokytoja D. Kriščiūnienė. Katalikiško jaunimo grupės nariams mokytoja ir kunigas dr. Virginijus Grigutis pasiūlė pasivaržyti viktorinoje „Vasario 16-osios gimnazijos istorija“. Mokytojai I. Grikšaitė-Lendraitienė ir R. Lendraitis paruošė stendą apie šimtmečio Dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ istoriją.
Viršutiniame aukšte buvo atidaryta piešinių paroda, skirta Nepriklausomybės dienai paminėti. Dailės mokytoja A. Janulionienė džiaugėsi jaunųjų menininkų darbeliais, kvietė jais pasigrožėti ir apdovanojo aktyviausius jaunuosius dailininkus.
Puikiai pavykusią šventę koordinavo direktorės pavaduotoja Sattler.
Gimnazijoje vasario–kovo mėn. vykusių ir dar vyksiančių renginių, skirtų Lietuvos Nepriklausomybės šventei ir gimnazijos vardo dienai paminėti, kalendorių rasite čia.

IS/AGe

Švenčiame Vasario 16-ąją (Foto: R. Lendraitis)
Švenčiame Vasario 16-ąją (Foto: R. Lendraitis)
Švenčiame Vasario 16-ąją (Foto: A. Geibel)
Švenčiame Vasario 16-ąją (Foto: A. Geibel)