Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas 2024

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas 2024 (Foto: A. Geibel, M. D. Schmidt, R. Lendraitis)
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas 2024 (Foto: A. Geibel, M. D. Schmidt, R. Lendraitis)

Vasario 24 d. Vokietijos lietuvių bendruomenė (VLB) ir Vasario 16-osios gimnazija Hiutenfelde minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Renginys buvo pradėtas daina „Raudoni vakarai“, o po jos suskambo abiejų šalių himnai.
Renhofo pilies salėje gausiai susirinkusiems minėjimo dalyviams pirmasis dvasinį žodį tarė arkivyskupas Lionginas Virbalas. VLB valdybos narė Asta Korinth, moderavusi renginį, perskaitė VLB pirmininko Augusto Šerniaus, dėl svarbių priežasčių negalėjusio atvykti į minėjimą, sveikinimą. Gimnazijos direktorė Rasa Weiss savo kalboje pabrėžė laisvės svarbą ir trapumą ir tylos minute pakvietė pagerbti Ukrainos karius, žuvusius lygiai dvejus metus trunkančiame kare. Bundestago narys dr. Michael Meister akcentavo, kad visos tautos privalo turėti apsisprendimo teisę ir sveikino Lietuvą su Nepriklausomybės diena.
Ramūnas Misiulis, Lietuvos Respublikos ambasadorius Vokietijoje, Vasario 16-ąją vadino svarbiausia švente, kvietė pamąstyti, ką Lietuvos valstybė kiekvienam reiškia ir ką galima nuveikti jos labui. Bergštrasės apskrities viršininko pavaduotojas Heinz Klee perdavė linkėjimus nuo apskrities viršininko Christian Engelhardt ir savo sveikinimo kalboje prisiminė daug aukų pareikalavusią lietuvių kovą už Nepriklausomybę. Lampertheimo miesto meras Gottfried Stoermer džiaugėsi Vasario 16-osios gimnazijoje klestinčia Europos idėja bei glaudžiu bendradarbiavimu.
Direktorė Rasa Weiß įteikė „Vasario 16-osios“ vardo stipendiją, kurią 2013 metais įsteigė Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen. Stipendija už aktyvią visuomeninę veiklą ir mokyklos vardo garsinimą šiais metais apdovanotas dvyliktokas Hilard. Direktorės pavaduotoja Irena Sattler gimnazisto mamai įteikė didžiulę puokštę gėlių. Mokinį, tikrai vertą apdovanojimo, nuoširdžiai sveikino gimnazijos vadovės, jo mokytojai ir auklėtojos.
Nuostabiai pasirodė ir gausių plojimų sulaukė puikiai paruošti Vasario 16-osios gimnazijos mokinių vokalinio ir instrumentinio ansamblių nariai bei tautinių šokių šokėjai (vadovai Gintaras Ručys ir Audronė Ručienė). Scenoje sukosi tautiniais rūbais pasipuošusios poros, aidėjo unikali žemaičių tarmė.
Po trumpos pertraukos, per kurią renginio dalyviai galėjo atsigaivinti ir pasistiprinti, vyko istorinės dramos „Poetas“ peržiūra. Giedrius Tamoševičius, vienas iš režisierių, pasakojo apie savo iki širdies gelmių sukrečiantį filmą ir atsakė į žiūrovų klausimus, kurių tikrai netrūko.
Užsiėmimą vaikams, kurių tėveliai stebėjo renginį, pasiūlė Vasario 16-osios lituanistinės šeštadieninės mokyklos mokytojos Dalė Kriščiūnienė ir Aušra Lorenz. Technika rūpinosi informatikos mokytojas ir VLB valdybos narys Robertas Lendraitis.
Minėjimui einant į pabaigą, renginio dalyviai apžiūrinėjo pilies salę puošusius Vaivos Vosyliūtės Zurawski tapybos darbus ir nuoširdžiai bendravo.

AGe