Pirmasis arkivyskupo Liongino Virbalo susitikimas su gimnazistais

Pirmasis arkivyskupo Liongino Virbalo susitikimas su gimnazistais (Foto: A. Geibel)
Pirmasis arkivyskupo Liongino Virbalo susitikimas su gimnazistais (Foto: A. Geibel)

Vasario 23 d. vyresniųjų klasių mokiniai ir jų mokytojos Dalė Kriščiūnienė bei Asta Geibel Renhofo pilies koplyčioje susitiko su arkivyskupu Lionginu Virbalu, kuris nuo praėjusių metų rūpinasi užsienio lietuvių katalikų sielovada. Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis moderavo susitikimą: pristatė garbingą svečią ir geru žodžiu minėjo pas Dievą iškeliavusį jo pirmtaką prelatą Edmundą Putrimą.
Iš Biržų kilęs dvasininkas atvirai kalbėjo apie savo kelią į tikėjimą, studijas, dabartinę veiklą ir su ja susijusias keliones, aptarė emigracijos bangas. Arikvyskupas pabrėžė Vasario 16-osios gimnazijos, kurioje lankosi pirmą kartą, išskirtinumą. Ir gimnazistai, ir arkivyskupas Lionginas Virbalas be jokių formalumų vieni kitiems uždavinėjo klausimus, kurie suteikė galimybę artimiau susipažinti.
AGe

Pirmasis arkivyskupo Liongino Virbalo susitikimas su gimnazistais (Foto: A. Geibel)
Pirmasis arkivyskupo Liongino Virbalo susitikimas su gimnazistais (Foto: A. Geibel)
Pirmasis arkivyskupo Liongino Virbalo susitikimas su gimnazistais (Foto: A. Geibel)
Pirmasis arkivyskupo Liongino Virbalo susitikimas su gimnazistais (Foto: A. Geibel)