Sidabrinis kunigystės jubiliejus

Sidabrinis kunigystės jubiliejus (Foto: M. Schäfer)
Sidabrinis kunigystės jubiliejus (Foto: M. Schäfer)

Kovo 21 d. mūsų gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis šventė savo sidabrinį kunigystės jubiliejų – 25-erius tarnystės Dievui metus. Ketvirtadienio vakarą Lampertheimo šv. Andrėjaus bažnyčioje jis atnašavo šv. Mišias, kuriose dalyvavo ir gimnazijos atstovai. Po jų visi buvo pakviesti kartu pabūti netoliese esančiuose parapijos namuose.
Kunigą dr. Virginijų Grigutį viso kolektyvo ir mokinių vardu sveikino gimnazijos vadovės, Mokinių tarybos bei katalikiško jaunimo grupės atstovai. Jubiliatas asmeninių dovanų nepageidavo, per šią gražią šventę surinkti pinigai bus paaukoti vaikų globos įstaigai „Marijampolės vaiko tėviškės namai“.
AGe

Sidabrinis kunigystės jubiliejus (Foto: M. Schäfer)
Sidabrinis kunigystės jubiliejus (Foto: M. Schäfer)
Sidabrinis kunigystės jubiliejus (Foto: M. Schäfer)
Sidabrinis kunigystės jubiliejus (Foto: M. Schäfer)
Sidabrinis kunigystės jubiliejus (Foto: M. Schäfer)
Sidabrinis kunigystės jubiliejus (Foto: M. Schäfer)
Sidabrinis kunigystės jubiliejus (Foto: M. Schäfer)
Sidabrinis kunigystės jubiliejus (Foto: M. Schäfer)