Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas Hüttenfelde

Šeštadienį, vasario 26 d., Hiutenfelde vyko tradicinis, iš įvairių Vokietijos kraštų lietuvius kasmet suburiantis Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas. Hiutenfeldo miestelio savivaldybės salėje vykusį renginį organizavo Vokietijos lietuvių bendruomenė, Vasario 16-osios gimnazija bei Europos lietuvių kultūros centras. Į renginį iš Lietuvos atvyko LR Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis, LR ūkio viceministras Daumantas Lapinskas, Kauno laisvosios ekonomikos zonos direktorius Vytautas Petružis bei Kauno rajono mero patarėjas Zigmas Kalesinskas. „Džiaugiamės ir jaučiamės pagerbti, kad Lietuvos valdžios atstovai drauge su mumis Lietuvos Nepriklausomybę mini būtent čia, lietuviškoje salelėje Vokietijoje. Tai mums – didelis pripažinimas, veiklos bei pastangų lietuvybę išlaikyti įvertinimas,“  sakė Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos pirmininkas, Europos lietuvių kultūros centro direktorius Rimas Čuplinskas.

Meilės lyrikos vakaras Rennhofo pilies rūsyje

Sako, kad kartais pilių rūsiuose gyvena vaiduokliai, sako, kad juose dvelkia paslaptimi, sako… Šiuos teiginius paneigti arba patvirtinti gali vasario 15-osios vakarą į Rennhofo pilies rūsį sekdami džiovintų rožių lapeliais atėję gimnazistai ir mokytojai. Rūsio skliautuose aidėjo gražiausi meilės žodžiai, koketiškai plazdėjo žvakių liepsnos, nepriekaištingai skambėjo A. Vivaldi muzika.
Į lietuvių kalbos mokytojos B. Augustanavičiūtės ir VPU III kurso studentės R. Kasperionytės kvietimą dalyvauti Meilės lyrikos vakare atsiliepė tie, kuriems meilė prie širdies. Susirinkusieji užrašė, kaip supranta meilę, ką ji reiškia, gimnazistai skaitė lietuvių poetų ir savo kūrybos eiles. Prizą, kelionę į vieną iš Vokietijos miestų, už geriausią meilės lyrikos interpretaciją gavo 13 klasės mokinė Greta.

Naktinės pamokos ir pažintis su Niurnbergu

Vasario 11-osios vakarą į gimnazijos bendrabučio salę nešini miegmaišiais rinkosi gimnazistai. 22 valandą, be įprasto skambučio, prasidėjo naktinės pamokos, pastarųjų iniciatoriai – dešimtokai Tadas, Dainius ir Sigitas.
Pagrindinis šių pamokų tikslas – mokinių socialinių kompetencijų ugdymas, tema – „Kryžkelė“. Mes kiekvieną dieną patenkame į tokias situacijas, kada reikia pasirinkti. Nuo apsisprendimo priklauso tolesni mūsų žingsniai ir žygiai, nuo apsisprendimo priklauso tai, kaip aš veiksiu – vienas ar su bičiuliais, nuo apsisprendimo priklauso rezultatas.
Gimnazistai atliko įvairias užduotis, kurių pagalba galėjo suprasti veikimo bendruomenėje ir po vieną skirtumus. Ankstų rytą aplankė gimnazijos koplyčią, joje sukūrė paveikslą „Kryžkelės“ (dviejų kelių) tema. Po to naktinėtojai žiūrėjo filmą ir 6 val. ryto išvažiavo pažinti Bavarijos žemės miestą Niurnbergą, suklestėjusį XV–XVI a. Gimnazistai akimis gėrė viską, ką tik matė: nuostabų senamiestį, bažnyčių didybę, fontaną, pilį, Pegnico upės tekėjimą.

Baigiamasis projekto „Lietuvių literatūra ir kultūra kuriančių studentų kontekste“ renginys

Baigiamasis Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakulteto studentų projekto „Lietuvių literatūra ir kalba kuriančių studentų kontekste“ renginys gimnazistus ir mokytojus sausio 27-osios vakarą atvedė į paslaptingąjį Rennhofo pilies rūsį. Susirinkusieji gavo peno savo sieloms.

Projekto autoriai: Saulius Vasiliauskas, Ernestas Noreika ir Justinas Narvidas, kartu su gimnazistais sukūrė spektaklį, kurį dovanojo susirinkusiems. Filologai skaitė savo prozą, beldėsi į giliausias klausytojų pasąmonės kerteles, širdis virpino gitaros stygų skambesiu. Vakarą vainikavo bendra daina „Baltas paukštis“.

Mirė kunigas Jonas Dėdinas

2011 m. sausio 6 d., per savo 88-ąjį gimtadienį, Heppenheimo ligoninėje mirė ilgametis Vasario 16-osios gimnazijos kapelionas ir mokytojas kun. Jonas Dėdinas.

Kun. Jonas Dėdinas gimė 1923 m. sausio 6 d., Veršių kaime, Sintautų valsčiuje. Baigė valstybinę Alytaus gimnaziją. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją ir įstojo į Eichstätto kunigų seminariją. Vėliau persikėlė į Belgiją, studijavo Leuveno katalikų universitete. Baigęs filosofijos ir teologijos studijas, 1949 metais buvo įšventintas kunigu. Iš pradžių liko Belgijoje, buvo Belgijos lietuvių kapelionu, dėstė tikybą belgų pradinėje mokykloje ir tęsė studijas katalikų universitete: išklausė visą pedagogikos ir psichologijos kursą, studijavo politinius bei socialinius mokslus. Studijas jis apvainikavo sociologijos licenciatu. Per tą laiką daug pasidarbavo lietuviams, pavyzdžiui, leido Belgijos lietuvių laikraštėlį, įkūrė lituanistinę mokyklėlę.

Vasario 16-osios gimnazijai oficialiai įteiktas Hesseno žemės švietimo ministerijos gabių vaikų ugdymo sertifikatas

Penktadienio, lapkričio 26 d. vakarą, lietuviškoje Rennhofo pilyje Vokietijoje vyko jungtinis Lietuvos-Vokietijos jaunųjų talentų klasikos koncertas „Žvaigždutės pilyje“. Koncerte fortepijonu, smuiku, trimitu bei klarnetu grojo bei dainavo Vasario 16-osios gimnazijos ir jos partnerės, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniai. Skambėjo meistriškai atliekami, audringų stovinčios publikos ovacijų lydimi Johano Sebastiano Bacho, Wolfgango Amadėjaus Mocarto, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Frederiko Šopeno, Sergėjaus Rachmaninovo ir kitų kompozitorių kūriniai. Renginyje lankėsi daug garbių politikos, verslo ir meno atstovų.