Mediateka – Foto

Abiturzeit 2019 (Foto: M. D. Schmidt)


Vilniaus Universiteto Liaudiškos Muzikos Ansamblio „Jaunimėlis“ Viešnagė (Foto: E. Jankūnas)

Mūsų Gimnazistas – Lietuvių Kalbos ir Literatūros Olimpiados Nugalėtojas! (Foto: A. D’elia)

Kelionė į Liudvigsburgą (Foto: A. D’elia)

Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas (Foto: M. D. Schmidt, D. Kriščiūnienė, A. D’elia)

Krepšinio Šventė 2019 (Foto: D. Šulcas)

Ein Forschertag im Oberstufenlabor der BASF (Foto: I. Vrubliauskaitė)

2019 Valentinas Neaplenkė ir Vasario 16-osios Gimnazijos (Foto: F. Nader)

Katalikiško Jaunimo Grupės „Naktinės Pamokos“ (Foto: D. Kriščiūnienė)

Atvirų Durų Diena 2019 (Foto: M. D. Schmidt)