Mediateka – Foto

Brandos Atestatų Įteikimo Šventė 2020-2021 (Foto: Justinas G.)


Paskutinė Mokslo Metų Pamoka Gimnazijos Šeštadieninėje Mokykloje (Foto: D. Kriščiūnienė)

Sakramentų Teikimo Šventė (Foto: D. Kriščiūnienė)

Europaprojekttag Der Schulen 2021 (Foto: Justinas G.)

Minime Masinių Trėmimų Pradžios 80-Metį (Foto: A. D’Elia, M.d. Schmidt, R. Lendraitis)

Švenčiame Atgailos Sakramentą (Foto: D. Kriščiūnienė)

Didžiosios savaitės slėpiniai

Übergabe des symbolischen Schlüssels

„Virenschutz Auf Kosten Der Freiheit?“ – In Einem Online Planspiel Nach Lösungen Suchen (Foto: Dr. G. Hoffmann)