Mediateka – Foto

Atkurtai Lietuvai – 100! Vasario 16-Osios Gimnazija. (Foto: M. D. Schmidt)


Piligriminė kelionė į Romą ir jos apylinkes (Foto: J. Vaitkienė)

Praktische Filmübungen im Unterricht – Kurzfilmcoaching in Klasse 11 (Foto: Dr.G.Hoffmann)

USA Auslandsjahr Update No.2 (Foto: Amelie Vogl)

Svarbi Kiekvienam Lietuviui Šventė, 2018 (Foto: A.Ručienė)

Praktikantės, 2018.01.-03. (Foto: R.Lendraitis)

Atvirų Durų Diena, 2018 (Foto: M.D.Schmidt)

Mokyklos Kioskelio Atidarymas – Mokiniai Dirba Mokiniams (Foto: Dr.g.hoffmann)

Žaisdami Kuriame, 2018 (Foto: Dr.V.Grigutis)