Gimnazistų projektas tarp šešių geriausiųjų visoje Vokietijoje!

Vasario 28-ąją Gimnazijos delegacija, 9 klasės mokiniai Simon Ehret, Christopher Rünger, Justine Schmitt, politikos ir ekonomikos mokytoja Sandra Haffa, išvyko į Berlyną. Jame vyko Vokietijos Saugaus eismo tarybos organizuoto konkurso „Vorfahrt für sicheres Fahren – 2012“ („Atverk kelią saugiam eismui – 2012“) laimėtojų apdovanojimo ceremonija. Vasario 16-osios gimnazijos 9 klasės mokinių komandos projektas, vadovaujama minėtos mokytojos, pateko tarp šešių geriausiųjų visoje šalyje.

Gimnazistei „Vasario 16-osios“ vardo stipendija

Pirmą kartą Vasario 16-osios gimnazijos istorijoje už išskirtinį indėlį garsinant mokyklos vardą, už labai gerą mokymąsi, už aktyvią visuomeninę veiklą įsteigta „Vasario 16-osios“ vardo stipendija. 2013 metais minėtos stipendijos steigėja – Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Gimnazijos Kuratorijos narė ponia Jūratė Caspersen. Iniciatorė – nenuilstanti Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė. Kandidatūras šiai garbingai pozicijai teikė Gimnazijos mokytojai, būrelių ir klasių vadovai. Iš aštuonių pretendentų komisijos nariai išrinko vieną, verčiausią stipendininko titulo.

Sveikiname su Vasario 16-ąja!

Vasario 16-osios gimnazijos mokinių komitetas ir ateitininkai Gimnazijos vardo bei Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimo proga pakvietė visus mokinius ir mokytojus vasario 15-tą iškilmingam Lietuvos vėliavos pakėlimui Gimnazijos kieme. Tradiciškai Lietuvos valstybei svarbiomis progomis šalia Lietuvos vėliavos keliama ir Vokietijos vėliava kaip padėka šiai valstybei priglaudusiai ir parėmusiai lietuvius Lietuvos okupacijos metais. Šventinę nuotaiką sustiprino gausiai tą rytą iškritęs sniegas, kuris vasario mėnesį yra jau labai retas svečias pietvakarių Vokietijoje.

Centrinis Vokietijos lietuvių Nepriklausomybės minėjimas įvyks Hiutenfelde vasario 23 d. Nuoširdžiai kviečiame apsilankyti!