Vokietijos Vienybės dienos minėjimas

Ketvirtadienio, rugsėjo 30 d. vakarą, Vasario 16-osios gimnazijos bendruomenė minėjo Vokietijos Vienybės dienos 20-ąsias metines. Į Rennhofo pilį gausiai susirinko Gimnazijos darbuotojai, mokytojų kolektyvas bei mokiniai ir jų tėveliai. 


Ketvirtadienio, rugsėjo 30 d. vakarą, Vasario 16-osios gimnazijos bendruomenė minėjo Vokietijos Vienybės dienos 20-ąsias metines. Į Rennhofo pilį gausiai susirinko Gimnazijos darbuotojai, mokytojų kolektyvas bei mokiniai ir jų tėveliai. 


Susirinkusiuosius pasveikino Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė: 
„Šiandieną su padėka minime taikingą revoliuciją, samoningą ir sėkmingą vokiečių tautos pasirinkimą. Vienybė, teisingumas ir laisvė – tai bendros visos Europos vertybės. Būdami tikrais demokratais, visi drauge norime jas puoselėti ir ugdyti.“


Direktorės sveikinimą lydėjo Hüttenfeldo vyrų choro pasirodymas bei gimnazijos vaikų paruošta spavinga meninė programa. Po keleto gimnazistų solo pianinu bei smuiku atliktų kūrinių scenoje pasirodė Hüttenfeldo pradinės mokyklos ketvirtokai, kurie drauge su 5-os ir 6-os klasės Vasario 16-osios gimnazijos mokiniais padainavo nuotaikingą dainą „Wir sind Kinder“ („Mes esame vaikai“).

Nuotaikingą Hüttenfeldo moterų choro, sužavėjusio dainininkių guvumu ir repertuaro įvairove, pasirodymą lydėjo kiek rimtesnis mažųjų gimnazistų vaidinimas: mokiniai inscenizavo ir papasakojo apie 1961 m. pastatytą sieną, bene trims dešimtmečiams atskyrusią Rytų ir Vakarų Vokietiją. Kiekvienas šį įvykį pateikė iš individualios vaidinamo asmens perspektyvos – vienas nebegalėjo lankyti savo senelių, kitas žaisi savo pamėgtoje žaidimų aikštelėje… Džiaugsmingus 1989-1990 metų įvykius, kuomet siena buvo nugriauta ir Vokietija vėl suvienyta, gimnazistų vaidinime apkarūnavo ištrauka iš Ludviko van Bethoveno devintosios simfonijos – Europos sąjungos himnas.

Po finalinio kūrinio „Dainuokim pasauliui“, kurį atliko Gimnazijos vokalinis ansamblis, šauniųjų vakaro vedėjų, gimnazistų Gerdos Ekindorf ir Danieliaus Korvel susirinkusieji buvo pakviesti į pilies fojė. Joje svečių laukė įvairūs gardumynai, kuriuos paaukojo mokinių tėvai. Už vaišes surinktos aukos bus skirtos abiturientų šventės išlaidoms padengti.