Gimnazistai pristato Lietuvą Saaro krašte

Rudeniop Vokietijoje kasmet vyksta Internacionalinė savaitė, kurios metu vyksta įvairūs interkultūriniai renginiai. Saarlando (Saaro krašto) lietuviai išbandė jėgas šioje Vokietijos žemėje surengdami Lietuviškas dienas ir skyrė jas Lietuvos Nepriklausomybės 20-čio sukakčiai.

Rudeniop Vokietijoje kasmet vyksta Internacionalinė savaitė, kurios metu vyksta įvairūs interkultūriniai renginiai. Saarlando (Saaro krašto) lietuviai išbandė jėgas šioje Vokietijos žemėje surengdami Lietuviškas dienas ir skyrė jas Lietuvos Nepriklausomybės 20-čio sukakčiai.

Rugsėjo 5 dieną Ottweiller miestelyje vykstančioje Sodžiaus mugėje buvo pristatytas stendas Lietuvos tematika. Rugsėjo 20 – spalio 11 d.d., taip pat Ottweileryje, buvo demonstruojama lietuvių dailininkų A. Thormann (Šveicarija) ir V. Rupo (Lietuva) darbų paroda. Spalio 2 dieną šalia parodos buvo surengta labdaros loterija, skirta Vaiko širdies asociacijai Lietuvoje ir daugiavaikių šeimų rėmimo organizacijai „Solidarity.lt“ Vokietijoje.

Tą pačią dieną Saaro krašto sostinėje Saarbrückene buvo surengta lietuviška popietė, kurios metu dalyviams buvo pravesta pažintinė paskaita Lietuvos nepriklausomybės tema, paruoštas nuotraukų stendas. Vietiniai lietuviai savo gimtą šalį pristatė ir spalio 3 d. Neunkircheno mieste vykusiuose įvairių tautybių renginiuose.

Šių dviejų dienų renginiuose dalyvavo ir specialiai iš Hütenfeldo atvykę Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai, vadovaujami A. ir G. Ručių. Pasipuošę tautiniais drabužiais, jie žavėjo vietinę publiką, pristatydami nuotaikingą, šaunią programą iš lietuvių liaudies dainų, šokių, melodijų.