Mainco vyskupijos generalinio vikaro Dietmar Giebelmann vizitas

Pirmadienį, spalio 4-osios rytą, Vasario 16-osios gimnazijoje mokyklos kvietimu lankėsi Mainco vyskupijos generalinis vikaras prelatas Dietmar Giebelmann.

Pirmadienį, spalio 4-osios rytą, Vasario 16-osios gimnazijoje mokyklos kvietimu lankėsi Mainco vyskupijos generalinis vikaras prelatas Dietmar Giebelmann.

Garbus svečias Rennhofo pilyje tautiniais kostiumais pasipuošusių mokinių buvo pasveikintas sutiktuvių maršu. 
Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė svečią pakvietė į Rennhofo pilies konferencijų salę, kurioje jis susipažino su gimnazijos vadovybe, darbuotojais, Ateitininkų būrelio atstovais bei Hüttenfeldo dvasiškiais. Pokalbyje prie puodelio kavos gimnazijos direktorė pristatė mokyklos situaciją bei pabrėžė jos vykdomą misiją mokinius ugdyti europietiška ir krikščioniška dvasia. Mokyklos atstovai papasakojo apie savo iniciatyvas ir projektus, padedančius šią misiją įgyvendinti. Nepaisant aktyvaus krikščioniško ugdymo bei veiklos gimnaziją visgi slegia problema, jog darbuotojų tarpe nėra lietuviškai kalbančio kunigo, galinčio laikyti mišias bei rūpintis moksleivių bei apylinkėje gyvenančių lietuvių sielovada. Kuratorijos pirmininkas Rimas Čuplinskas nušvietė gimnazijos istoriją, šiandieninę misiją bei su ja susijusius iššūkius. Prelatas patikino, jog pasidomės Mainco vyskupijos galimybėmis remti Gimnaziją ir padėti jai išpildyti būtinus šiandienos poreikius.


Po pokalbio svečiui buvo aprodyta Rennhofo pilis – lydimas ateitininkės, Vasario 16-osios mokinės Gintarės Dambrauskaitės, gimnazijos direktorės ir kuratorijos pirmininko, prelatas aplankė Lietuvių kultūros instituto archyvą, biblioteką bei lietuvišką koplyčią. Vėliau svečiui buvo parodyti gimnazijos bendrabučiai, mokyklos pastatas bei sparčiai kylantis jo naujas priestatas. Direktorės kabinete prelatas pasirašė į garbės svečių knygą.