Gimnazistų viešnagė Šveicarijoje

Praėjusį savaitgalį, spalio 15-16 dienomis, gimnazijos liaudies šokių grupė bei orkestras viešėjo Šveicarijoje, Bazelio mieste, kuriame vyko Šveicarijos lietuvių bendruomenės organizauota „Tūkstantmečio šveicaro“ prof. Juozo Ereto pagerbimo ir įamžinimo šventė. Jos metu buvo atidengta atminimo lenta, padėta gėlių ant profesoriaus kapo bei aptarta jo veikla.

Praėjusį savaitgalį, spalio 15-16 dienomis, gimnazijos liaudies šokių grupė bei orkestras viešėjo Šveicarijoje, Bazelio mieste, kuriame vyko Šveicarijos lietuvių bendruomenės organizauota „Tūkstantmečio šveicaro“ prof. Juozo Ereto pagerbimo ir įamžinimo šventė. Jos metu buvo atidengta atminimo lenta, padėta gėlių ant profesoriaus kapo bei aptarta jo veikla.

Prof. Juozas Eretas (Joseph Ehret) – didis Lietuvos patriotas, lietuvių ir šveicarų mokslininkas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas ir garbės narys, literatūros istorikas ir pedagogas, publicistas, pirmasis inteligentas Lietuvos kariuomenės savanoris, Lietuvos telegramų agentūros (ELTA) steigėjas ir pirmasis vadovas. Minėjimo renginius organizavo Šveicarijos lietuvių bendruomenė kartu su Šveicarijos parlamentine grupe Probaltikum ir Bazelio miesto kantono vadovybe, parėmė Užsienio reikalų ministerija.


Prie namo, kuriame po sovietų okupacijos nuo 1941 m. grįžęs į Šveicariją gyveno prof. J. Eretas, Lietuvos Respublikos ambasados Šveicarijos Konfederacijoje laikinoji reikalų patikėtinė Virginija Umbrasienė atidengė atminimo lentą, kurią pašventino Vilniaus Bernardinų bažnyčios kunigas, vienuolis pranciškonas Julius Sasnauskas. Lentos atidengimo ceremonijoje pasveikinimo žodį tarė ir Bazelio miesto kantono Švietimo departamento Mokslo skyriaus vadovas Hansas Georgass Signeris.

Po to visi svečiai – Šveicarijos lietuvių bendruomenė, artimieji, Bazelio miesto oficialūs asmenys, Bazelio ekonomikos mokslų krypties gimnazijos bei Vasario 16-osios gimnazijos moksleiviai – pagerbė Juozo Ereto kapą.

Baigiamoji iškilmingoji paminėjimo dalis vyko Bazelio ekonomikos mokslų krypties gimnazijoje, kurioje paskutinius dvidešimt metų iki pensijos dirbo prof. J. Eretas. Renginį atidarė gimnazijos prorektorius Ronaldas Schmidtas, dalyvavo Bazelio miesto kantono Švietimo departamento Mokslo skyriaus vadovas H. G. Signer, Kauno technologijos ir Vilniaus universitetų profesorius dr. Tomas Sodeika, J. Ereto palikimo tyrinėtoja, daktarė Aldona Vasiliauskienė.

Šventę vainikavo Vasario 16-osios gimnazijos liaudies šokių grupės ir orkestro pasirodymas.