Kalbų savaitė Vasario 16-osios gimnazijoje!

Spalio 26 – 31 dienomis Vasario 16-osios gimnazijoje vyksta kalbų savaitė Kauno technologijos universiteto (KTU) Vaikų universiteto dalyviams.

Spalio 26 – 31 dienomis Vasario 16-osios gimnazijoje vyksta kalbų savaitė Kauno technologijos universiteto (KTU) Vaikų universiteto dalyviams.

Mažųjų studentų laukia įdomi ir spalvinga viešnagė, kurios metu jie susipažins su Vasario 16-osios gimnazija, lankys anglų ir vokiečių kalbos pamokas, mokysis, bendraus ir žais su gimnazijos moksleiviais, aplankys Heidelbergo miestą ir „Akmenų jūrą“ bei dalyvaus rudeninėje Gimnazijos moliūgų šventėje. Jaunaisiais svečiais rūpinasi ir su gimnazija supažindina direktorė dr. Bronė Narkevičienė ir pavaduotoja Irena Grevienė, bendrabutyje juos globoja bendrabučio vedėjai, kalbos pamokas veda Andrea Günther, Marytė Šmitienė, Jens Zorn ir Irena Grevienė, žaidimus su mažaisias organizuoja tikybos mokytojas Darius Subačius, na, o į išvykas bei oro uostą veža Ronaldas Tesnau ir Albertas Thiem. Iš Lietuvos vaikus lydi KTU Vaikų universiteto projekto vadovė Eglė Daukšaitė.

Visos kelionės metu moksleiviams taikomas anglų kalbos mokymo metodas, kuomet vaikus lydintis asmuo visuomet su vaiku kalba tik angliškai. Gimtąja lietuvių kalba šnekama tik išimtiniais atvejais. Tačiau šios, drauge su KTU Vaikų universitetu organizuojamos kalbų savaitės tikslas – ne tik suteikti mažiesiems galimybę praturtinti savo užsienio kalbų žinias, tačiau ir supažindinti juos su unikalia Vasario 16-osios gimnazija bei praktiškai žadinti susidomėjimą užsienio kalbomis ir norą bendrauti su kitakalbiais bendraamžiais, taip plėtojant socialinę ir kultūrinę vaiko patirtį. Todėl kalbos savaitės dalyviai mokosi ir drauge su Vasario 16-osios gimnazijos mokiniais, o vokiečių ir anglų kalbą jiems dėsto pedagogai, kuriems ši kalba yra gimtoji.

KTU Vaikų universitetas veikia nuo 2009 m. birželio. Čia 8-12 metų moksleiviai turi galimybę tapti tikrais studentais – klausytis paskaitų Kauno technologijos universiteto auditorijose, bendrauti ir susipažinti su žymiais dėstytojais, sužinoti daug įdomių dalykų apie mokslą, aplankyti įvairias laboratorijas. Vaikų universitete nenobuodžiauja ir juos atlydėję tėveliai bei mokytojai, nes jiems skaitomos atskiros paskaitėlės naudingomis temomis.