Piligriminė kelionė į Romą ir jos apylinkes, 2018


Piligriminė kelionė į Romą ir jos apylinkes (Foto: Dr. V. Grigutis)
Piligriminė kelionė į Romą ir jos apylinkes (Foto: Dr. V. Grigutis)

Vasario 9 dieną mes, Vasario 16-osios gimnazijos piligrimai, globojami kunigo dr. Virginijaus Grigučio, aplankėme Romą ir jos apylinkes. Apsigyvenome „Villa Lituania“ svečių namuose. Ten mus svetingai sutiko Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero Kolegijos rektorius kunigas Audrius Arštikaitis. Jis mums papasakojo kolegijos įkūrimo istoriją.

Pirmąją piligrimystės dieną aplankėme Laterano Šv. Jono baziliką, ten trumpam stabtelėjome maldai, kiekvienas valandėlę pabuvome su Dievu. Sekančią dieną pradėjome Rytmetine malda (lot. Laudes) ir mąstymu, kuriems vadovavo kunigas Artūras Kazlauskas. Vėliau nuvykome į Tarkviniją. Pasigrožėję senuoju X amžiaus miestu ir aplankę etruskų nekropolį, autobusu riedėjome į Viterbą. Šio miesto centrą supa viduramžiais (XI–XII a.) statytos sienos, į jį patenkama pro senovinius vartus. Viterbas savo laiku buvo popiežių miestas, labai garsus savo istorija ir kultūra.

Kitą dieną skubėjome į Romos Šv. Petro baziliką, kuri savo didybe ir grožiu visus pakylėjo ir sukaupė maldai. Po Šv. Mišių Lietuvių Aušros Vartų koplyčioje (vos 15–20 metrų nuo Šv. Petro kapo) aplankėme Navonos aikštę, Panteoną, Koliziejų, pasigrožėjome senosios Romos statinių ir šventyklų likučiais. Tądien pėsčiomis nukeliavome 12 km, bet grįžome dvasiškai stiprūs ir puikiai nusiteikę. Paskutinę dieną aplankėme Šv. Pauliaus kapą ir baziliką, nuo Aventino kalvos dar kartą pasigrožėjome Romos miestu, atsisveikinome ir išvykome į Fiumičino oro uostą. Nuoširdžiai dėkojame kapelionui dr. V. Grigučiui ir visiems kunigams, lydėjusiems piligrimus, tegul Dievas jiems ir toliau teikia stiprybės.

Religijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė


Piligriminė kelionė į Romą ir jos apylinkes (Foto: Dr. V. Grigutis)
Piligriminė kelionė į Romą ir jos apylinkes (Foto: Dr. V. Grigutis)