Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio minėjimas


Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio minėjimas (Foto: R. Lendraitis)
Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio minėjimas (Foto: R. Lendraitis)

Šeštadienį, vasario 24 d., Vokietijos lietuvių bendruomenė ir Vasario 16-osios gimnazija Hiutenfelde šventė Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį. Mūsų gimnazijai, gyvuojančiai jau 68 metus, ši šventė ypatinga, nes tai ir mūsų mokyklos vardo diena.

Renhofo pilies salėje susirinkusius akademinės renginio dalies svečius pasveikino Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) pirmininkas Alfred Hermann. Mūsų gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė savo kalboje akcentavo, kad ši šventė – „laisvos šalies ir laisvo žmogaus pergalė“. Garbės svečias, Šiaurės Rytų Europos instituto direktorius prof. dr. Joachim Tauber, kalbėjo apie istorinius įvykius, vedusius Lietuvą nepriklausomybės link.

Susirinkusiuosius sveikino Lietuvos Respublikos (LR) ambasadorius Vokietijoje Darius Jonas Semaška, LR Garbės konsulas prof. baronas Wolfgang von Stetten, Lampertheimo miesto meras Gottfried Stoermer ir kiti garbūs svečiai. Džiaugiamės, kad į šimtmečio minėjimą atvyko ir Belgijos lietuvių benduomenės atstovai.

Per šią šventę buvo tradiciškai įteikta „Vasario 16-osios“ vardo stipendija. Ja šiais metais apdovanotas dvyliktokas Philip Karb. Vienuoliktokė Marija Fiodorova ir dešimtokė Kim Lea Rendl, taip pat siekusios gauti šią stipendiją, buvo pagerbtos mažomis dovanėlėmis.
Los Andželo Šv. Kazimiero parapijos įsteigtomis stipendijomis už katalikiškų vertybių sklaidą apdovanoti Paulius Barzdžius (7 kl.) ir Ugnė Palevičiūtė (10 kl.).

Hiutenfeldo Jėzaus Kristaus Širdies vardo bažnyčioje šv. Mišias aukojo kunigas dr. Virginijus Grigutis ir evangelikų kunigas Reinald Fuhr, jiems talkino iš Miuncheno atvykęs misionierius prof. dr. Gerd Birk. Giedojo ansamblis „Ridigdo“ iš Štutgarto.

Vakaronė vyko Hiutenfeldo bendruomenės namuose. Kaip visuomet puikiai pasirodė Vasario 16-osios gimnazijos mokinių vokalinis ir instrumentinis ansambliai bei tautinių šokių šokėjai (vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai). Mažiesiems vakaronės dalyviams kūrybinius užsiėmimus siūlė lietuvių k. mokytoja Asta D`Elia. Šventinio vakaro dalyvius linksmino žinoma grupė iš Lietuvos „Jonis“. Žinoma, netrūko ir pyragų, cepelinų bei puikios šventinės nuotaikos.

A.D.


Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio minėjimas (Foto: R. Lendraitis)
Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio minėjimas (Foto: R. Lendraitis)

Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio minėjimas (Foto: R. Lendraitis)
Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio minėjimas (Foto: R. Lendraitis)

Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio minėjimas (Foto: R. Lendraitis)
Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio minėjimas (Foto: R. Lendraitis)