Sakramentų teikimo šventė, 2018


Sakramentų teikimo šventė 2018 (Foto: dr. V. Grigutis)
Sakramentų teikimo šventė 2018 (Foto: J. Gečas)

Balandžio 22 d. Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje vyko Sakramentų teikimo šventė.

Šv. Mišioms vadovavo LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai kun. prel. Edmundas Putrimas, koncelebravo gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis. Kapelionas paruošė gimnazistus dvasinei šventei, jam talkino religijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė.

Šią dieną gimnazijos auklėtinė Yasmin Bozdag šventė savo Krikštą ir drauge su Smilte Ona Lekavičiūte, Greta Marija Januškaite, Arnu Parniausku ir Egle Kalinauskaite priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Yasmin, Smiltei ir Eglei tai buvo kartu ir Pirmosios Komunijos šventė.

Po šv. Mišių prelatas Edmundas visus palaimino, o kapelionas Virginijus sutvirtintiesiems įteikė atminimo dovanėles ir pažymėjimus. Gimnazijos direktorės pavaduotoja Irena Sattler jaunuoliams palinkėjo būti kruopščiais katalikais ir įteikė prisiminimo dovanėles.
Ačiū visiems, padėjusiems sukurti jaukią šventę.

Religijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė


Sakramentų teikimo šventė 2018 (Foto: dr. V. Grigutis)
Sakramentų teikimo šventė 2018 (Foto: J. Gečas)