Tarptautinė konferencija „Lietuva, Tėvyne mūsų“


Vasario 16-osios gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė balandžio mėnesį dalyvavo tarptautinėje mokytojų konferencijoje „Lietuva, Tėvyne mūsų“. Konferencija, skirta Lietuvos valstybingumo šimtmečiui paminėti, vyko Vilniaus lietuvių namuose. Plenariniame posėdyje pranešimą apie pilietiškumo ugdymą daugiakalbėje aplinkoje kaip apie natūralų procesą skaitė Rasa Pivorytė, Briuselio II Europos mokyklos pradinio ugdymo mokytoja. Mindaugas Nefas, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas, mokslų daktaras, istorikas, ,,Misija Sibiras 2007“ dalyvis, savo paskaitoje kėlė klausimą, ar pilietišką žmogų gali ugdyti bet kas. Ne mažiau įdomus buvo Lietuvos edukologijos universiteto filosofijos mokslų daktaro, rašytojo Liutauro Degėsio pranešimas apie savęs įsipilietinimą.

Direktorė Janina Vaitkienė skaitė pranešimą apie lietuvybės puoselėjimą Vasario 16-osios gimnazijoje.