Buvusio direktoriaus Andriaus Šmito dešimtųjų mirimo metinių paminėjimas

Buvusio direktoriaus Andriaus Šmito dešimtųjų mirimo metinių paminėjimas (Foto: M. D. Schmidt)
Buvusio direktoriaus Andriaus Šmito dešimtųjų mirimo metinių paminėjimas (Foto: M. D. Schmidt ir D. Šulcas)

Šių metų gruodžio 14 d. sukako dešimt metų, kai mirė Vasario 16-osios gimnazijos direktorius Andrius Šmitas. Paminėti ir pagerbti buvusį ilgametį gimnazijos direktorių gruodžio 15 d. popietę prie gimnazijos kryžiaus rinkosi artimieji, buvę kolegos, jį pažinoję mokiniai, draugai. Prisiminti ir pagerbti a. a. A. Šmitą atvyko ir buvęs Vokietijos Heseno žemės parlamento prezidentas, vėliau tapęs finansų ministru, politikas Karl Starzacher. Jis artimai pažinojo buvusį direktorių ir labai daug nuveikė gimnazijos labui.

Gausi atvykusiųjų eisena pajudėjo link miestelio kapinių, kur palaidotas a. a. A. Šmitas. Prie kapo maldą vokiečių kalba perskaitė mokytoja A. Günther. Ta proga prasmingas eiles prie kapo skaitė R. Jankūnienė. Ilgamečio gimnazijos mokytojo Aloys Weigel prisiminimus apie a. a. Andrių Šmitą perskaitė buvusi gimnazistė L. Lipšytė. Po to Marytė Šmitienė kartu dukra Lina visus susirinkusius pakvietė į pamaldas pilies koplyčioje.
Pamaldas už mirusįjį laikė lietuvių parapijos kunigas Virginijus Grigutis ir ta proga atvykęs buvęs gimnazistas (dabar kunigas) A. Karčiauskas iš Kiolno. Kunigas V. Grigutis, nors ir artimai nepažinojo velionio, apie a. a. A. Šmitą kalbėjo kaip apie sąžiningą, dorą, ramų, nuoširdų, visų gerbiamą ir tuo pačiu labai paprastą žmogų, tikrą krikščionį. Per pamaldas ,,Ave Marija“ puikiai pagiedojo ir velionį pagerbė operos solistas Bryan Boyce. Jam akomponavo A. Hermanas. Bendrai giedamoms giesmėms pritarė mokytojas G. Ručys kartu su A. Hermanu.

Po pamaldų visi buvo pakviesti į pilies salę pasivaišinti, pabendrauti ir pasidalinti savo prisiminimais apie velionį. VLB pirmininkas A. Hermanas a. a. A. Šmitui atminti atliko M. K. Čiurlionio kūrinį. Po to jis labai plačiai papasakojo apie a. a. A. Šmitą ne tik kaip apie buvusį gimnazijos direktorių, bet ir kaip apie žmogų, kuris visą savo gyvenimą paskyrė aktyviai veiklai Vokietijos lietuvių bendruomenėje.

Apie a. a. A. Šmitą, kaip apie gimnazijos vadovą, pedagogą, charizmatišką asmenybę, kalbėjo E. Jankūnas. Jis pasakojo, kad buvęs direktorius neišėjo iš mūsų tarpo, jis yra tarp mūsų, tarp mokinių, tarp kolegų, jis yra visur. ,,Dešimt metų yra pakankamai ilgas laiko tarpas, kad galima būtų teigti, jog nepakeičiamų žmonių vis dėlto yra, ir Andrius buvo vienas iš jų. Norime ar nenorime tai pripažinti, tačiau su a. a. Andriumi baigėsi labai ryškus gimnazijos gyvavimo laikotarpis“, – prisimindamas kalbėjo E. Jankūnas.

Buvusios gimnazijos direktoriaus pavaduotojos Lieselotte Manß, dėl ligos negalėjusios dalyvauti paminėjime, nuoširdžius prisiminimus perskaitė buvusi ilgametė gimnazijos mokytoja Rita Vomberg. Labai šiltais prisiminimais pasidalijo ir Vaidas Neverauskas, buvęs gimnazistas, dabar besidarbuojantis viename iš Šveicarijos bankų. Jis į mirimo metinių paminėjimą atvyko kartu su savo žmona Giedre, taip pat gimnazijos abituriente, bei mažąja dukrele.

Jaukią ir šiltą prisiminimų vakaro apie a. a. Andrių Šmitą atmosferą padėjo sukurti operos dainininko B. Boyce puikiai atliekami kūriniai.

E.J.