Kauno Jono Jablonskio gimnazijos atstovių vizitas

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos atstovių vizitas (Foto: dr. G. Hoffmann)
Kauno Jono Jablonskio gimnazijos atstovių vizitas (Foto: dr. G. Hoffmann)

Šių metų vasario mėnesį mūsų Gimnazijoje viešėjo Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktorė Danguolė Miškinienė ir direktorės pavaduotoja Lina Šapkauskienė. Vyresniųjų klasių vadovė dr. Gabriele Hoffmann su viešniomis pasirašė Gimnazijų partnerystės sutartį.

Gegužės 21–25 d. Vasario 16-osios gimnazijoje lankėsi Kauno Jono Jablonskio gimnazijos mokinių delegacija, vadovaujama Renatos Gimžūnienės. Irena Sattler, laikinai einanti Gimnazijos direktorės pareigas, sudarė turiningą programą. Viešnios susipažino su Gimnazija, pilimi, bendrabučiu, lankėsi pamokose, kūrybinėse dirbtuvėse pas buvusią Gimnazijos mokytoją, dailininkę Jūratę Batura-Lemke, pas istorinių automobilių kolekcininką Alfred Richter, apžiūrėjo Hepenheimo, Loršo, Heidelbergo ir kitus miestus.

Šiltą ketvirtadienio vakarą svečiai kartu su bendrabutyje gyvenančiais mokiniais po ąžuolu valgė grilio vakarienę. Penktadienį viešnios pasidžiaugė Gimnazijos mokinių koncertu. Grojo ir dainavo Geordanas (12 kl.), Markas (13 kl.), Emilija (8 kl.) bei Marija (12 kl.). Jiems padėjo muzikos mokytojas Gintaras Ručys.

Visą savaitę mokinės iš Kauno kartu su Gimnazijos 9–12 klasių atstovais kasdien ruošėsi ir rinko informaciją diskusijai „Europa – quo vadis?“ Pasiruošti jiems padėjo vyresniųjų klasių vadovė dr. Gabriele Hoffmann bei anglų ir vokiečių kalbų mokytojas Jens Zorn. Diskusija anglų kalba vyko penktadienį (moderatorius Jens Zorn). Mokiniai susiskirstė į grupes ir diskutavo šiais klausimais: valiutos ir migracijos politika, ES finansai ir biudžetas, vidaus rinka ir laisvoji prekyba, ES federacinė valstybė ar valstybių sąjunga, valstybių narių rato išplėtimas ir „Brexit“, populizmas ir save stiprinantis nacionalizmas.

Šeštadienį, gegužės 25 d., po pietų viešnios išvyko į Lietuvą. Iki naujų susitikimų!

Dėkojame Gimnazijos draugų ir rėmėjų draugijai bei Lampertheimo miesto savivaldybei už finansinę paramą projektui.

IS